Ankara Bilkent Şehir Hastanesi
Ankara Bilkent Şehir Hastanesi

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Doktorları

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Doktorları

Güncellenme Tarihi: 03.08.2023


Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Hakkında Bilmeniz Gerekenler


Kulak Burun Boğaz (KBB) Hastalıkları, kulak, burun, boğaz, baş ve boyun bölgesindeki hastalıkları tanıyan, tedavi eden ve yöneten bir tıbbi uzmanlık dalıdır. KBB uzmanları, bu alanla ilgili çeşitli hastalıkların teşhisini yapar, konservatif tedaviler uygular veya cerrahi müdahaleler gerçekleştirir.

İşte KBB hastalıklarının bazı örnekleri:

  1. Kulak İltihapları: Orta kulak iltihabı (otitis media), dış kulak iltihabı (otitis externa) gibi kulak enfeksiyonları KBB uzmanlarının ilgilendiği durumlar arasındadır. Kulak ağrısı, işitme kaybı, kulak akıntısı gibi belirtilerle kendini gösterir ve uygun antibiyotik tedavisi veya kulak temizliği gibi müdahaleler gerektirebilir.
  2. Sinüzit: Burun sinüslerinin iltihaplanması sonucu oluşan bir durumdur. Sinüzit, burun tıkanıklığı, yüz ağrısı, burun akıntısı gibi semptomlarla kendini gösterir. KBB uzmanları, sinüzitin teşhisi için fizik muayene, endoskopik görüntüleme ve gerektiğinde görüntüleme testleri kullanır ve tedavi planını oluşturur.
  3. Horlama ve Uyku Apnesi: Horlama ve uyku apnesi, uyku sırasında solunumun tekrarlayan durması veya azalmasıyla karakterizedir. KBB uzmanları, uyku testleri, endoskopik değerlendirme ve diğer yöntemlerle bu durumları değerlendirir ve uygun tedavi seçeneklerini sunar.
  4. Bademcik ve Geniz Eti Sorunları: Bademcik ve geniz eti (adenoid) büyümesi, sık enfeksiyonlara neden olabilir ve solunum problemlerine yol açabilir. KBB uzmanları, bademcik iltihapları ve geniz eti büyümesi durumunda cerrahi müdahaleleri gerçekleştirir.
  5. İşitme Kaybı: İşitme kaybı, kulakta yapısal sorunlar, işitme siniri problemleri veya yaşa bağlı olarak ortaya çıkabilir. KBB uzmanları, işitme kaybının nedenini belirlemek için odyolojik testler yapar ve uygun tedavi seçeneklerini önerir.
  6. Boyun Kitleleri: Boyun bölgesindeki şişlikler veya kitleler, KBB uzmanlarının değerlendirdiği durumlardır. Boyun kitleleri, lenf nodu enfeksiyonları, tiroit nodülleri veya kanser gibi çeşitli nedenlere bağlı olarak ortaya çıkabilir.

KBB hastalıkları genellikle fizik muayene, endoskopik inceleme, laboratuvar testleri ve görüntüleme yöntemleriyle teşhis edilir. Tedavi seçenekleri arasında ilaç tedavisi, cerrahi müdahaleler, alerji yönetimi ve rehabilitasyon programları yer alabilir. KBB uzmanları, hastaların kulak, burun ve boğaz sağlığını değerlendirir, hastalıkların erken teşhisini yapar ve uygun tedavi yöntemlerini uygular.


Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Polikliniği Hakkında

Kliniğimizde 9 Profesör, 7 Doçent, 1 Doktor öğretim üyesi, 2 Başasistan, 11 Uzman doktor, 17 Uzmanlık eğitimi öğrencisi asistan görev yapmaktadır. Klinik yataklı servisimiz MH1 Genel Hastane 7. katta 3 adet servis kanadında tek kişilik ve çift kişilik odalarda toplam 66 yataktan oluşmaktadır.

Kulak Burun Boğaz Polikliniği Genel Hastane B2 katında bulunmaktadır. Poliklinik katında MHRS polikliniklerinde MHRS sisteminden randevu alan hastaların muayeneleri, Kiosk Polikliniklerinde Kiosklardan ve Poliklinik sektreterlerine müracaat ederek sıra alan hastaların muayeneleri, Sağlık Kurulu Polikliniğinde Erişkin Sağlık Kurulu hastalarının muayeneleri, Konsültasyon Polikliniğinde diğer bölümlerden konsültasyon istenen hastaların muayeneleri yapılmaktadır. Poliklinik odalarımızda endoskopik ve mikroskopik muayene yapılabilecek altyapı mevcuttur.

MH4 Çocuk hastanesinde Kulak Burun Boğaz Poliklinik odasında Çocuk hastanesi Polikliniklerinde muayene edilip Kulak Burun Boğaz Konsültasyonu istenen hastaların muayeneleri ve Çocuk Sağlık Kurulu (ÇÖZGER) muayeneleri yapılmaktadır.

Genel Hastane MH1 B2 katında Odyoloji ünitemiz bulunmaktadır. Odyoloji ünitemizde 12 Odyoloji teknikeri, 5 Uzman odyolog çalışmaktadır. Ünitemizde erişkin ve çocukların işitme değerlendirmesi, timpanometri, ses analizi, dil konuşma değerlendimesi, konuşma terapileri, denge testleri yapılmaktadır. Ayrıca kohlear implant hastalarının takip süreçleri yürütülmektedir.

Genel Hastane MH1 7. Kat A kanadında Uyku ünitemiz bulunmaktadır. KBB servis iki yatağı uyku tesleri için ayrılmıştır. KBB polikliniğindeki değerlendirme sonucu gerekli görülen hastalara Polisomnografi testi yapılmaktadır.

Hastanemizde kliniğimiz kullanımında 4 ameliyathane odası mevcuttur. Haftada 1 gün ayrı bir ameliyathanede Robotik cerrahiler uygulanmaktadır. Ayrıca 7 gün 24 saat Acil Servise başvuran Kulak Burun Boğaz muayenesi ve müdahelesi gereken hastalara Klinik ekibimiz tarafından hizmet verilmektedir.


Tanı ve Tedavisi Yapılan Hastalıklar:

Kliniğimizde aşağıdaki gruptaki hastalıkların tanı ve tedavileri yapılmaktadır;

• Kulak Hastalıkları:

Orta kulak iltihapları, Dış kulak yolu iltihapları, Otoskleroz, Ani işitme kaybı, Baş dönmesine neden olan iç kulak hastalıkları, Doğuştan işitme kayıpları, Kolesteatom, Kulağın iyi ve kötü huylu tümörleri, kepçe kulak deformitesi. • Burun ve paranazal sinüs hastalıkları; Burun kemiği kırıkları, Akut ve kronik sinüzitler, Septum deviasyonları, Nazal polip, Konka hipertrofileri, Burun ve paranazal sinüslerin iyi ve kötü huylu tümörleri, • Ağız ve Boğaz hastalıkları; Bademcik hastalıkları, Geniz eti büyümeleri Nazofarenks anjiofibromu, Nazofarenks kanserleri, Dudağın iyi ve kötü huylu tümörleri, Dilin iyi huylu ve kötü huylu tümörleri, Çene kemiklerinin iyi ve kötü huylu tümörleri, konuşma bozuklukları, periferik fasiyal paralizler. • Boyun hastalıkları; Brankial kist, tiroglossal kist, Boyunda lenfangiom, hemangiom, Larenks nodül, polipleri, Larenks kanserleri, Hipofarenks kanserleri, Tiroid bezi hastalıkları, Boyunda şişliğe neden olan Lenfoma, Tek veya iki taraflı vocal kord paralizileri, Boynun künt ve penetran travmaları. • Uyku hastalıkları: Basit horlama, uykuda solunum bozuklukları.


Özellikli İşlemler:

• Otoskleroz cerrahisi • Kronik otit mikroskopik ameliyatları • Kohlear implantasyon • Dış kulak yolu atrezi cerrahisi • Kolesteatom cerrahisi • Glomus cerrahisi • Endoskopik inverted papilloma cerrahisi • Endoskopik anjiofibrom cerrahisi • Endoskopik BOS Fistül onarımı • Septal perforasyon onarımı • Tiroidektomi • Parsiyel/total larenjektomi • Parsiyel/total parotidektomi • Boyun diseksiyonu • Maksillektomi • Mandibulektomi • Robotik baş-boyun kanser cerrahisi uygulamları • Robotik uyku apne cerrahileri • Ekspansiyon sfinkter farengoplasti • Dil kökü redüksiyonu • Videonistagmografi (VNG) • Konuşma terapisi • Kohlear implantlı hasta takip süreçleri • Polisomnogrrafi (PSG)


Bölüme Bağlı Üniteler:

• Poliklinik: Genel hastane MH1, B2 katı • Çocuk KBB Polikliniği: Çocuk hastanesi MH4 • Servis: Genel hastane MH1, 7. kat A,B ve C kanatları • Ameliyathaneler; MHC 1. Kat • Uyku ünitesi: Genel hastane MH1, 7. kat A kanadı • Odyoloji ünitesi: Genel hastane MH1, B2 katı


Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları kliniğinde alanında uzman doktor kadrolarından oluşmaktadır. Son teknoloji ile üretilmiş tıbbi cihaz ve ekipmanlar ile hastalarına en iyi hizmeti sunmaktadır.

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Kliniğinde kaliteli hizmet anlayışı ve güler yüzlü çalışanlanlarıyla hastalara hizmet vermektedir.

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Polikliniği 08:00-12:00 ve 13:00-17:00 saatleri arasında Poliklinik hizmeti vermektedir. Poliklinik hizmetlerinde hastalara hekim seçme hakkı tanınmıştır.

ALO 182 hattını arayarak Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanlarından ve tarih seçiminden sonra randevunuzu oluşturabilirsiniz.

Hastalar müracaatlarını; Kulak Burun Boğaz Hastalıkları poliklinik sekreterlerine başvurarak ya da Sağlık Bakanlığı 182MHRS (https://mhrs.gov.tr/vatandas/#/) telefon hattını arayıp randevu alarak gerçekleştirebilirler. Yan dal polikliniklerinde MHRS randevu sistemi bulunmamaktadır. Hastalar bu branşlara ait müracaatlarını; ilgili poliklinik sekreterlerine başvurarak yapabilirler.

Müracaatlar, mutlaka hastaya ait kimlik bilgilerinin yer aldığı resmi ve resimli belge ile yapılmalıdır.
Hasta, “Hekim Seçme Hakkına” sahiptir. Hekim Aylık Çalışma Listeleri, tüm polikliniklerde ve ilgili web sayfasında bulunmaktadır.

Kuruma başvuran hastalara hizmete erişimi kolaylaştırmak amacıyla görevlendiril­miş Karşılama, Danışma ve Yönlendirme Personelleri yardımcı olmaktadır.


Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Polikliniği İletişim Bilgileri & Adres


🏥Adres:

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Üniversiteler Mahallesi 1604. Cadde No: 9 Bilkent/Çankaya/ANKARA


☎️ İletişim:

0 312 552 60 00


📧 E-Posta
:

[email protected]

Bir önceki yazımız olan Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Nefroloji Doktorları başlıklı makalemizde Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Nefroloji Doktorları, Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Nefroloji Polikliniği Doktor Kadrosu ve Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Nefroloji Polikliniği Hakkında hakkında bilgiler verilmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir