Ankara Bilkent Şehir Hastanesi
Ankara Bilkent Şehir Hastanesi

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Kardiyoloji Doktorları

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Kardiyoloji Doktorları

Güncellenme Tarihi: 03.08.2023


Kardiyoloji Hastalıkları Hakkında Bilmeniz Gerekenler


Kardiyoloji, kalp ve dolaşım sistemiyle ilgili hastalıkların teşhisini, tedavisini ve yönetimini konu alan tıbbi bir uzmanlık alanıdır. Kardiyologlar, kalp hastalıklarının erken teşhisini yapar, tedavi planları oluşturur ve kalp sağlığını korumak için önlemler alırlar.

İşte kardiyoloji hastalıklarının bazı örnekleri:

  1. Koroner Arter Hastalığı: Koroner arter hastalığı, kalp kasına kan sağlayan koroner arterlerin daralması veya tıkanması sonucu oluşan bir durumdur. Bu hastalık, kalp krizi, angina (göğüs ağrısı), anjina pektoris ve kalp yetmezliği gibi ciddi komplikasyonlara neden olabilir.
  2. Kalp Ritim Bozuklukları: Kalp ritim bozuklukları, kalp atışlarının normalden farklı bir şekilde düzensiz veya hızlı olması durumudur. Örnek olarak atriyal fibrilasyon (AF) verilebilir. Kardiyologlar, ritim bozukluklarının teşhisini koyar ve uygun tedavi yöntemlerini uygular.
  3. Kalp Yetmezliği: Kalp yetmezliği, kalbin yeterince kan pompalayamaması sonucu organlara yeterli oksijen ve besin maddelerinin ulaşamaması durumudur. Kardiyologlar, kalp yetmezliğini teşhis eder, tedavi planlarını oluşturur ve hastaların semptomları ve yaşam kalitesini yönetir.
  4. Kalp Kapak Hastalıkları: Kalp kapaklarındaki darlık (stenoz) veya yetersizlik (yetmezlik) durumlarına bağlı olarak kalp kapak hastalıkları gelişebilir. Kardiyologlar, kalp kapak hastalıklarının teşhisini yapar ve cerrahi veya katheter tabanlı girişimsel tedavi seçeneklerini değerlendirir.
  5. Hipertansiyon (Yüksek Kan Basıncı): Hipertansiyon, kan basıncının sürekli olarak normal değerlerin üzerinde olması durumudur. Yüksek kan basıncı, kalp ve damarların sağlığını olumsuz etkileyebilir. Kardiyologlar, hipertansiyonun yönetimi ve komplikasyonlarının önlenmesi için uygun tedavi planlarını belirler.
  6. Kalp Krizi: Kalp krizi, kalp kasının kan akımının ani olarak kesilmesi sonucu ortaya çıkan ciddi bir durumdur. Acil müdahale gerektiren bir tıbbi acil durumdur. Kardiyologlar, kalp krizinin teşhisini yapar, acil tedavi sağlar ve iyileşme sürecini yönetir.

Kardiyologlar, hastaların kalp sağlığını değerlendirir, tıbbi değerlendirme, elektrokardiyografi (EKG), stres testleri, ekokardiyografi ve diğer görüntüleme yöntemleri gibi tanı araçlarını kullanır. Tedavi seçenekleri arasında ilaç tedavisi, kalp kateterizasyonu, kalp cerrahisi, stent yerleştirme ve kalp rehabilitasyon programları yer alabilir. Kardiyologlar ayrıca hastaların risk faktörlerini yöneterek koruyucu önlemler alır ve kalp hastalığı gelişimini önlemeye çalışırlar.


Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Kardiyoloji Polikliniği Hakkında

Bölüm Hakkında Genel Bilgi :

Ankara Şehir Hastanesi Kardiyoloji Kliniği; kardiyoloji poliklinikleri, koroner yoğun bakım üniteleri, kardiyoloji servisleri ve kateterizasyon-anjiografi laboratuvarı ile Kalp Damar Hastanesi bünyesinde hizmet vermektedir. Bölümün hedefi kalp sağlığını korumak, kalp hastalıklarını teşhis ve tedavi etmektir. Kardiyoloji Kliniği en üst düzeyde teknolojik donanım ve alt yapı ile hizmet vermektedir. Merkez, kalp hastalıklarında muayene, teşhis, tedavi, rehabilitasyon ve koroner yoğun bakım konularında hastalarına hizmet vermektedir. Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi, Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastaneleri Kardiyoloji Kliniklerinin birleştirilmesiyle oluşturulan Ankara Şehir Hastanesi Kardiyoloji Kliniğinde 19 Profesör Doktor, 27 Doçent Doktor, 2 Doktor Öğretim Üyesi ve 28 Uzman Doktor görev yapmaktadır.


Tanı ve Tedavisi Yapılan Hastalıklar:

Ankara Şehir Hastanesi Kardiyoloji Kliniğinde tüm kalp hastalıklarının tanı ve tedavisi yapılabilmektedir. Örneğin; Hipertansiyon, koroner kalp hastalıkları, kalp kapak hastalıkları, doğumsal kalp hastalıkları, ritim bozuklukları, kalp yetersizliği, kalp nakli, aort damarı hastalıkları ve periferik damar hastalıkları gibi.


Klinik hangi hastalıklara bakar? :

Kalp damar ve dolaşım sistemiyle ilişkili tüm hastalıklar Kardiyoloji Kliniğinde değerlendirilerek tanı ve tedavisi yapılmaktadır. Ayrıca Kardiyoloji Kliniği bünyesinde aritmi ve kalp yetersizliği polikliniği mevcuttur. Kalp damar cerrahi kliniği ile beraber kalp nakli ünitesinin bir parçası olarak çalışan kalp yetersizliği ekibi, kalp nakli ihtiyacı olan hastaların belirlenmesi tanı ve takibi görevini üstlenmektedir.


Özellikli İşlemler:

Kliniğimizde kardiyoloji alanındaki tüm teknolojik yenilik ve gelişmeler takip edilmektedir. Kardiyoloji alanında yapılan özellikli işlemlerin tümü kliniğimizde yapılabilmektedir. Bu işlemler TAVI (ciddi aort darlığında cerrahi gerekmeden aort kapağı yerleştirilmesi), Periferik damar girişimleri (karotis ve ekstremite girişimleri), ventriküler taşiaritmiler ve atriyal taşiaritmilerin endokardiyal ve/veya epikardiyal ablasyon işlemleri (cryoablasyon ve üç boyutlu görüntüleme eşliğinde radyofrekans ablasyonu), kompleks koroner arter girişimleri (bifürkasyon lezyonları ve kronik total oklüzyonlar), Kalp pili yerleştirilmesi işlemleri (ICD,CRT, v.b.). Ayrıca doğumsal kalp hastalıklarının tedavisinde perkutan olarak patent duktus arteriozus, atriyal septal defekt ve ventriküler septal defekt kapatılması ve romatizmal mitral kapak hastalığı tedavisinde mitral balon valvuloplasti işlemleri kliniğimizde yapılmaktadır. Kalp kapağı protezi olan hastalarda kalp kapağından oluşan defektlerin yine perkutan yolla kapatılması işlemleri yapılabilmektedir. Mitral yetmezlikte uygulanan perkutan mitraklip işlemleri kliniğimizde uygulanabilmektedir.


Bölüme Bağlı Üniteler:

Kardiyoloji poliklinikleri, efor stress testi, Tilt masa testi, ritm ve kan basıncı holter üniteleri, ekokardiyografi görüntüleme ünitesi, koroner yoğun bakım ünitesi, kardiyoloji servisleri, anjiografi ve elektrofizyoloji laboratuarları kliniğe bağlı ünitelerdir.

Elektrokardiyografi (EKG):
Kalp kasının ve sinirsel iletim sisteminin çalışmasını inceleme amacıyla kalbin elektriksel iletiminin kağıda aktarılmasını sağlar. EKG’deki değişiklikler kalp hastalıklarının teşhisinde yardımcı olur.

Efor stress (Treadmill) testi:
Efor testi, kişiler yürüme bandında belli hızlarda yürürken, seri olarak EKG’lerinin çekilmesi, tansiyonunun ölçülmesi yöntemi ile yapılan bir testtir. Efor testi, kalp damar hastalığı varlığının araştırılması veya kalp damar hastalığına verilen tedavinin etkinliğinin araştırılmasını sağlar. Aynı zamanda eforla beraber aritmilerin vereceği yanıtın değerlendirilmesine yardımcı olur. Aynı zamanda kalp damar hastalarının veya spor yapmaya başlayacak kişilerin efor kapasitelerini değerlendirmeye yardımcı olur.

Transtorasik Ekokardiyografi Ünitesi:
Ekokardiografi kalbin yapısal olarak ultrason ile incelenmesidir. Ekokardiyografide probe adı verilen ses dalgası gönderen cihaz doktor tarafından göğüs bölgesinde çeşitli pozisyonlarda tutularak, kalbin görüntülenmesi sağlanır. Ekokardiyografi ile kalbin yapısal tüm hastalıkların tanısı konulabilir. Örneğin; kalp yetersizliği, kalp kası hastalıkları, kalp kapak hastalıkları, hipertansif kalp hastalıkları, kalp zarı hastalıkları, kalp içi kitleler, pıhtılar, kalp tümörleri, doğumsal kalp anormallikleri gibi

Transözofagial Ekokardiyografi (TEE) Test:
Rutin ekokardiyografi görüntülerinin yetersiz kalabildiği bazı durumlarda kalp içi oluşumları daha yakından görerek değerlendirmeyi sağlayan bir tetkiktir. Kalbin arka yüzünün yemek borusu ile komşuluğunda faydalanılarak ağız yolundan yemek borusuna indirilen ince bir tüp ile kalbin net ve ayrıntılı görüntüleri alınır.

EKG Holter:
Kalbin ritim bozukluklarının tanısında yardımcı bir tetkiktir. 24-48 saat süresince kalp atışlarının EKG benzeri sistemle kaydedilmesi esasına dayanır. Holter cihazı takıldıktan sonra özellikle şikayetleri oluşturan olaylar tekrarlanmalıdır.

Tansiyon Holter:
Hastaların 24 saat boyunca belli aralıklarla tansiyon ölçümlerini ve nabızlarını kaydeden bir tetkiktir. Hipertansiyon teşhis ve tedavisinde önemli bilgiler sağlamaktadır. Tilt Masa Testi (Eğik Masa Testi): Bayılma yani senkop tanısında kullanılan bir testtir. Uzun süre ayakta hareketsiz kalma veya uzun süre oturduktan sonra ani kalkışlarda kan basıncında ve/veya kalp hızında ani düşme ile oluşan bayılmaların (senkop) tanısında faydalıdır.

Anjiografi Laboratuvarı :

Koroner Anjiyografi, kalbi besleyen atardamarların hastalığının tespitini sağlayan bir yöntemdir. Koroner anjiyografi kalbi besleyen atardamarların hangi bölgesinin ne kadar daraldığını tespit eder ve damar hastalığı yaygınlığına göre ilaç tedavisi, stent uygulanması veya bypass tedavileri gerekebilir. Koroner anjiografide kliniğimizde genellikle el bileği atardamarından yapılmakta ancak el bileği damarının işleme uygun olmadığı hastalarda kasık damarından bir kılıf yerleştirilerek işlem yapılmaktadır.
Ankara Şehir Hastanesi Anjiografi Ünitesi haftanın 7 günü 24 saat süresince hizmet vermektedir. Poliklinikte değerlendirilen ve anjiografi randevusu verilen hastalar dışında acil anjiografi işlemleri de yapılmaktadır. Acil servise akut koroner sendrom ile başvuran tüm hastaların değerlendirmesi kardiyoloji konsültan uzman hekimince yapılmakta ve hasta anjiografi laboratuvarına alınarak sorumlu damara müdahale edilip hızlıca açılması sağlanmaktadır.

Ankara Şehir Hastanesi Anjiografi Ünitesinde geçici ve kalıcı kalp pili işlemlerinin tümü yapılabilmektedir. Kalp pilleri kalp hızının azaldığı bradiaritmi veya kalp bloklarında uygulanabildiği gibi kalp yetersizliğini tedavi etmeye ve/veya ani ölümleri engellemeye yarayan kalp pilleri de mevcuttur. Aslında temel olarak 3 çeşit kalp pili vardır: Kalp hızı yavaşlamasını engelleyen tek kablolu ve 2 kablolu piller, kalp yetersizliği tedavisi için kullanılan 3 kablolu piller ve kalpteki ciddi aritmilerin varlığında devreye girerek hastaya elektroşok vererek hayat kurtaran piller yani defibrilatörler. Kalp pili takılan hastaların kontrolleri düzenli olarak hastanemiz kalp pili kontrolü polikliniğinde yapılmaktadır.

Elektro fizyoloji Laboratuvarı: Elektrofizyolojik çalışma kalp ritim bozukluklarının tanı ve tedavisinde uygulanan girişimsel bir tanı ve tedavi yöntemidir. Kasık damarlarına yerleştirilen ince kılıflar aracılığı ile kalbe gönderilen elektrodlardan alınan sinyaller ve uyarılar sayesine kalbin ritim sisteminin değerlendirilmesi sağlanır. Bu sayede tanısı konulan ritim bozuklukları radyo frekans ablasyon veya dondurma yöntem ile ablasyon ile tedavi edilebilir. Ablasyon işlemi, ilaçlarla kontrol altına alınamayan ritim bozukluklarında ya da hastaların yaşam boyu ilaç almayı istememeleri halinde uygulanır. Ayrıca hayatı tehdit eden özellikteki bazı ritim bozuklukları da doğrudan kateter ablasyon yöntemi uygulanmasını gerektirir.


Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Kardiyoloji kliniğinde alanında uzman doktor kadrolarından oluşmaktadır. Son teknoloji ile üretilmiş tıbbi cihaz ve ekipmanlar ile hastalarına en iyi hizmeti sunmaktadır.

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Kardiyoloji Kliniğinde kaliteli hizmet anlayışı ve güler yüzlü çalışanlanlarıyla hastalara hizmet vermektedir.

Kardiyoloji Polikliniği 08:00-12:00 ve 13:00-17:00 saatleri arasında Poliklinik hizmeti vermektedir. Poliklinik hizmetlerinde hastalara hekim seçme hakkı tanınmıştır.

ALO 182 hattını arayarak Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Kardiyoloji Uzmanlarından ve tarih seçiminden sonra randevunuzu oluşturabilirsiniz.

Hastalar müracaatlarını; Kardiyoloji poliklinik sekreterlerine başvurarak ya da Sağlık Bakanlığı 182MHRS (https://mhrs.gov.tr/vatandas/#/) telefon hattını arayıp randevu alarak gerçekleştirebilirler. Yan dal polikliniklerinde MHRS randevu sistemi bulunmamaktadır. Hastalar bu branşlara ait müracaatlarını; ilgili poliklinik sekreterlerine başvurarak yapabilirler.

Müracaatlar, mutlaka hastaya ait kimlik bilgilerinin yer aldığı resmi ve resimli belge ile yapılmalıdır.
Hasta, “Hekim Seçme Hakkına” sahiptir. Hekim Aylık Çalışma Listeleri, tüm polikliniklerde ve ilgili web sayfasında bulunmaktadır.

Kuruma başvuran hastalara hizmete erişimi kolaylaştırmak amacıyla görevlendiril­miş Karşılama, Danışma ve Yönlendirme Personelleri yardımcı olmaktadır.


Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Kardiyoloji Polikliniği İletişim Bilgileri & Adres


🏥Adres:

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Üniversiteler Mahallesi 1604. Cadde No: 9 Bilkent/Çankaya/ANKARA


☎️ İletişim:

0 312 552 60 00


📧 E-Posta
:

[email protected]

Bir önceki yazımız olan Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Doktorları başlıklı makalemizde Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Doktorları, Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Polikliniği Doktor Kadrosu ve Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Polikliniği Hakkında hakkında bilgiler verilmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir