Ankara Bilkent Şehir Hastanesi
Ankara Bilkent Şehir Hastanesi

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Genel Cerrahi Doktorları

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Genel Cerrahi Doktorları

Güncellenme Tarihi: 13.08.2023


Genel Cerrahi Hastalıkları Hakkında Bilmeniz Gerekenler


Genel cerrahi, vücudun çeşitli bölgelerindeki hastalıkların teşhis ve tedavisinde uzmanlaşmış bir cerrahi dalıdır. Genel cerrahi, karın boşluğu, gastrointestinal sistem, endokrin sistem, meme, cilt, yumuşak doku ve bazen göğüs ve genitoüriner sistemdeki hastalıkların cerrahi yöntemlerle tedavisini içerir. İşte genel cerrahi ile ilgili bazı önemli hastalıklar:

  1. Apandisit: Apandisit, apandiks adı verilen kör bağırsağın iltihaplanmasıdır. Semptomları arasında karın ağrısı, iştah kaybı, bulantı, kusma ve ateş bulunur. Tedavi genellikle apandiksin çıkarılmasını içerir ve acil cerrahi müdahale gerektirebilir.
  2. Safra kesesi hastalıkları: Safra kesesi, karaciğer tarafından üretilen safra depolayan bir organdır. Safra kesesi hastalıkları arasında safra taşları, safra kesesi iltihabı (kolesistit) ve safra kesesi polipleri bulunur. Tedavi genellikle safra kesesinin çıkarılması olan kolesistektomi ameliyatını içerir.
  3. İnguinal herni: İnguinal herni, karın içi organların kas veya bağ dokusunun zayıflığından kaynaklanarak kasık bölgesindeki kas ve dokuların dışarı doğru sarkmasıdır. Belirtileri arasında kasıkta şişlik, ağrı ve rahatsızlık hissi bulunur. Tedavi genellikle herni onarımı ameliyatıdır.
  4. Kolorektal kanser: Kolon veya rektumda (kalın bağırsak) oluşan kanser türüdür. Semptomları arasında bağırsak alışkanlıklarında değişiklik, kanlı dışkılama, karın ağrısı ve kilo kaybı bulunur. Tedavi genellikle kanserin yayılma derecesine bağlı olarak cerrahi çıkarılma, kemoterapi ve radyoterapiyi içerir.
  5. Tiroid hastalıkları: Tiroid bezindeki nodüller, tiroid kanseri ve tiroid bezi fonksiyonlarında anormallikler gibi tiroid hastalıkları genel cerrahlar tarafından tedavi edilir. Tiroid bezinin bölümlerinin veya tamamen çıkarılması (tiroidektomi) gerekebilir.
  6. Meme hastalıkları: Meme kanseri, meme fibroadenomları, kistler ve diğer meme hastalıkları genel cerrahlar tarafından tedavi edilir. Tedavi seçenekleri arasında meme koruyucu cerrahi (lümpektomi), mastektomi (meme çıkarılması), lenf nodu çıkarılması ve rekonstrüktif cerrahi bulunur.

Bu sadece birkaç örnek olup, genel cerrahi birçok farklı hastalığı kapsar. Genel cerrahlar, tanı koymak, cerrahi müdahaleler yapmak ve hastaları takip etmek gibi görevleri yerine getirirler. Her hastalık durumu farklı olabileceğinden, doğru teşhis ve tedavi için bir genel cerraha başvurmanız önemlidir.


Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Genel Cerrahi Polikliniği Hakkında

Genel cerrahi, tıp dalları içerisinde en eski dallarından birisidir. Bununla beraber ilaç ile ya da başka tedavi metotlarıyla iyileştirilemeyen rahatsızlıkların, vücuttaki yapı bozukluğunun, yaralanmaların ameliyat sayesinde onarılması veya hastalıklı organın kesilerek çıkarılmasıyla doğal ve uygun haline dönüştürülmesi esasına dayanmaktadır.

Çok çeşitli rahatsızlıklar üzerine, genel cerrahi ameliyatları prosedürünü gerçekleştiren bir daldır. Karın başta olmak üzere tüm organlar üzerine çalışmaktadırlar. Safra kanalları, karaciğer, dalak, ek, kalın ve ince bağırsak, rektum, mide gibi organlar üzerine detaylı tetkikler düzenlenmekte, hastalıklar teşhis edilerek tedavi sistematiği oluşturulmaktadır. Genel cerrahi tiroid bezleri, torasik bölgeyi ve fıtık üzerine de çalışmaktadır.


Genel Cerrahide Hangi Hastalıklar Tedavi Edilir?

Genel cerrahi, girişimsel olmayan yöntemler ile yeterli sonuç alınamayan ve karın boşluğu yapıları ile tiroit, meme, lenf bezleri gibi bölgeleri ilgilendiren hastalıklar ile ilgilenen bir branştır. Dolayısıyla birçok organ ve sistemi kapsayan genişlikte olup kendi içerisinde alt bilim dallarına ayrılır. Bireydeki temel sağlık problemine göre ilgili uzmanlık alanına sahip genel cerrahi doktoru ile birlikte bir tedavi programı izlenir. Genel cerrahi bölümünde tedavisi uygulanan hastalıkların bir kısmı şöyledir:

Obezite:

Tüm vücudu etkileyen metabolik bir hastalık olan obezite, uygun zamanda ve şekilde tedavi edilmediğinde kişinin sağlığını önemli şekilde etkileyen bir hale bürünebilir. Genel cerrahi bünyesinde gerçekleştirilen çeşitli teknikler sayesinde bireylerin sağlıklı kilolarına ulaşmalarına yardımcı olunur.

Özofagus Kanseri:

Yemek borusunda yer kaplayan tümörler ile seyreden bir kanser türüdür. Yemek problemleri, aşırı kilo verme ve metastaz gibi durumlara sebep olarak ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.

Mide Kanseri:

Midede yer kaplayan tümör yapıları ile oluşur. Tümörün erken veya ileri evreli olmasına göre belirlenen boyutlardaki sağlıksız doku cerrahi olarak çıkarılabilir.

Mide Fıtığı (Hiatal Herni):

Midenin, göğüs ile karın boşluğunu ayıran diyafram duvarını aşarak yukarı fıtıklaşması sonucunda meydana gelir.

İnflamatuvar Bağırsak Hastalıkları:

Crohn hastalığı ve ülseratif kolit gibi yangısal süreçlere bağlı olarak bağırsak yapısının olumsuz etkilendiği hastalıklar grubudur. Hastalığın şiddetine ve etkilenen bölgeye bağlı olarak olası problemlerin önüne geçilebilmesi ve tedavi amacıyla cerrahi gerektirebilir.

Kolon Kanseri:

Kanserin türü, evresi, yayılımı gibi faktörlere bağlı olarak gerekli düzeyde cerrahi tedavi uygulanır.

Bağırsak Tıkanıklıkları:

Bağırsağın herhangi bir sebeple devamlılığının bozulması şeklinde gerçekleşir. Bu duruma tümörler yol açabildiği gibi bağırsak fonksiyonlarının etkilenmesi sonucunda da benzer sorun ile karşılaşılabilir.

Apandisit:

İnce ve kalın bağırsakların birleştiği bölgenin hemen altında bulunan ucu kapalı parçanın çeşitli nedenlerle tıkanması sonucunda ortaya çıkan yangısal durumdur. Hızlı müdahale gerektiren sağlık problemleri arasında yer alır.

Safra kesesi Hastalıkları:

Taş gibi tıkayıcı faktörler ile safra akışı bozulabilir. Bunun sonucunda ise yangısal süreçler ve enfeksiyon gibi durumlar ile karşılaşılabilir. Ek olarak sarılık problemi meydana gelebilir. Hastalığın türü ve şiddetine göre değişken biçimlerde cerrahi tedavi gerektirebilir.

Karaciğer Hastalıkları:

Tümör, sarılık, kist hastalıkları gibi karaciğeri etkileyen birçok problemde genel cerrahi uzmanlığında tedavi yürütülür.

Meme Kanseri:

Meme dokusunu etkileyen çeşitli kanser türlerinde, genel cerrahi tarafından yapılan operasyonlar ile tedavi uygulanır. Tümör tipi, boyutu, konumu gibi farklı faktörlere göre belirlenen prosedürlerle meme yapısı ve çevresel lenf bezleri cerrahi olarak çıkarılarak tümör dokusu temizlenir.

Tiroit Hastalıkları:

Tiroit bezini etkileyen kanser ve kitlesel diğer problemlerde, hastalığın türü ve şiddetine uygun olarak cerrahi tedavi gerekebilir. Bu şekilde metastaz gibi ciddi sağlık problemlerine karşı önlem alınabilir.

Karın Duvarı ve Kasık Fıtıkları:

Karın duvarında ve kasık bölgesinde oluşan fıtık problemleri, genel cerrahi tarafından gerçekleştirilen operasyonlar ile tedavi edilir.

Hemoroid:

Toplumda “basur” olarak da bilinen hemoroidin farklı türleri bulunur. Genel cerrahi doktoru, hemoroidin yerleşimine ve şiddetine göre farklı tedavi yöntemleri izleyebilir.

Perianal Fistül ve Diğer Problemler:

Anüs ve çevresini ilgilendiren fistül, fissür gibi çeşitli problemler genel cerrahinin uzmanlık alanı içerisinde bulunur.

Dalak Hastalıkları:

Kan hücrelerinin miktar ve fonksiyonlarında değişikliklerle seyreden ve dalağı etkileyen tüm problemler, genel cerrahinin tedavi alanına girer.


Genel Cerrahideki Tedavi Yöntemleri Nasıldır?

Genel cerrahiyi ilgilendiren hastalıklarda, uzman doktor tarafından gerçekleştirilen incelemelerin ardından uygun tedavi planlanır. Hastalığın türüne göre farklı cerrahi tekniklerden yararlanılabilir. Temel prensip olarak minimal girişim hedeflendiği için uygun olan durumlarda laparoskopik ameliyat tercih edilir. Laparoskopik cerrahi, belirlenen birkaç bölgede açılan küçük kesiler içerisinden kamera ve cerrahi el aletlerinin yerleştirilmesi ile gerçekleştirilen ameliyat türüdür. Bu sayede açık ameliyatlar ile kıyaslandığında daha az kanama ve hızlı yara iyileşmesi gibi avantajlar elde edilir. Ameliyat süresi ise laparoskopik yöntemlerde genellikle daha az olduğundan dolayı, anestezi maruziyeti de önemli düzeyde azalır. Bununla birlikte, uzman doktorun gerekli gördüğü durumlarda laparotomi yani açık cerrahi tercih edilebilir. Bu tip ameliyatlarda karın bölgesinde açılan daha geniş bir kesi ile ilgili dokuya erişilir. Özellikle geniş alanı ilgilendiren cerrahi prosedürlerde laparotomi yöntemi ile başarılı sonuçlar elde edilebilir. Genel cerrahi branşı içerisinde karın bölgesi dışında meme, tiroit, perianal bölge ve lenf bezleri gibi farklı dokularda da tedavi uygulanır. Bu bölgelerde ise, hastalığın türü ve yerleşimine uygun şekilde robotik veya manuel farklı cerrahi teknikler kullanılır.

Genel cerrahi bünyesinde gerçekleştirilen tedavilerin bir kısmı aşağıdaki gibi özetlenebilir:

– Tiroit ve guatr operasyonları
– Meme kanseri ve kitle tedavisi
– Lenf bezi ameliyatı
– Özofagus kanseri tedavisi
– Hiatal herni (mide fıtığı) operasyonu
– Kolesistektomi (safra kesesinin çıkarılması)
– Gastrointestinal tümör operasyonları
– Apendektomi (apandisit cerrahisi)
– Pankreas ameliyatı
– Karın duvarı ve kasık fıtığı operasyonları
– Karaciğer, dalak ameliyatları
– Hemoroid tedavisi
– Anal fistül, fissür tedavisi
– Obezite cerrahisi
– Karaciğer nakli
– Böbrek nakli
– Pankreas nakli


Genel Cerrahide Kullanılan Teknolojiler

Genel cerrahi, ameliyatların en yüksek verimle yapılabilmesi amacıyla teknolojiyi yakından takip eden bir branştır. Gelişen teknoloji sayesinde, önceden yeterli tedavi sağlanamayan birçok hastalık için üretilen yeni çözümler ile başarılı sonuçlar alınır. Çoğu operasyon için ise kapalı ameliyat yöntemiyle tedavi imkanı mevcuttur. Teknoloji ile gelen son yeniliklerden birisi olan robotik cerrahi sayesinde, çok daha detaylı ve hassas bir biçimde operasyonlar gerçekleştirilebilir. Da Vinci robotik tekniği, genel cerrahi alanında kullanılan en gelişmiş teknolojilerin başında yer alır. Da Vinci teknolojisi ile yürütülen operasyonlarda, cerrahın uzaktan kontrol ettiği robotik kollar sayesinde minimal invaziv biçimde tedavi sağlanabilir.

Diğer yöntemler ile kıyaslandığında Da Vinci robotik cerrahisinin şöyle avantajları bulunur:

– Minimal girişim ve daha az yara oluşumu
– Hızlı iyileşme süreci
– Operasyon esnasında tam kontrol ile hassas işlemlerin gerçekleştirilebilmesi
– Daha az komplikasyon riski


Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Genel Cerrahi kliniğinde alanında uzman doktor kadrolarından oluşmaktadır. Son teknoloji ile üretilmiş tıbbi cihaz ve ekipmanlar ile hastalarına en iyi hizmeti sunmaktadır.

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Genel Cerrahi Kliniğinde kaliteli hizmet anlayışı ve güler yüzlü çalışanlanlarıyla hastalara hizmet vermektedir.

Genel Cerrahi Polikliniği 08:00-12:00 ve 13:00-17:00 saatleri arasında Poliklinik hizmeti vermektedir. Poliklinik hizmetlerinde hastalara hekim seçme hakkı tanınmıştır.

ALO 182 hattını arayarak Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanlarından ve tarih seçiminden sonra randevunuzu oluşturabilirsiniz.

Hastalar müracaatlarını; Genel Cerrahi poliklinik sekreterlerine başvurarak ya da Sağlık Bakanlığı 182MHRS (https://mhrs.gov.tr/vatandas/#/) telefon hattını arayıp randevu alarak gerçekleştirebilirler. Yan dal polikliniklerinde MHRS randevu sistemi bulunmamaktadır. Hastalar bu branşlara ait müracaatlarını; ilgili poliklinik sekreterlerine başvurarak yapabilirler.

Müracaatlar, mutlaka hastaya ait kimlik bilgilerinin yer aldığı resmi ve resimli belge ile yapılmalıdır.
Hasta, “Hekim Seçme Hakkına” sahiptir. Hekim Aylık Çalışma Listeleri, tüm polikliniklerde ve ilgili web sayfasında bulunmaktadır.

Kuruma başvuran hastalara hizmete erişimi kolaylaştırmak amacıyla görevlendiril­miş Karşılama, Danışma ve Yönlendirme Personelleri yardımcı olmaktadır.


Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Genel Cerrahi Polikliniği İletişim Bilgileri & Adres


🏥Adres:

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Üniversiteler Mahallesi 1604. Cadde No: 9 Bilkent/Çankaya/ANKARA


☎️ İletişim:

0 312 552 60 00


📧 E-Posta
:

[email protected]

Bir önceki yazımız olan Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Göz Hastalıkları Doktorları başlıklı makalemizde Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Göz Hastalıkları Doktorları, Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Göz Hastalıkları Polikliniği Doktor Kadrosu ve Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Göz Hastalıkları Polikliniği Hakkında hakkında bilgiler verilmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir