Ankara Bilkent Şehir Hastanesi
Ankara Bilkent Şehir Hastanesi

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Endokrinoloji Doktorları

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Endokrinoloji Doktorları

Güncellenme Tarihi: 10.08.2023


Endokrinoloji Hastalıkları Hakkında Bilmeniz Gerekenler


Endokrinoloji, endokrin sistemiyle ilgilenen tıp dalıdır. Endokrin sistem, vücuttaki hormonal dengeyi düzenleyen ve kontrol eden bezler ve hormonlardan oluşan bir sistemdir. Endokrinoloji hastalıkları, endokrin sistemi etkileyen bozuklukları içerir ve bir dizi farklı durumu kapsar.

Bazı yaygın endokrinoloji hastalıkları şunlardır:

  1. Diyabet: Diyabet, kan şekeri düzeylerinin yüksek olduğu bir durumdur. Tip 1 diyabet, vücudun yeterli insülin üretememesi nedeniyle ortaya çıkar. Tip 2 diyabet ise vücudun insülini etkili bir şekilde kullanamaması veya yeterli miktarda üretememesi sonucu oluşur.
  2. Tiroid hastalıkları: Tiroid bezi, metabolizmayı düzenleyen hormonlar olan tiroid hormonlarını üretir. Tiroid hastalıkları arasında hipotiroidi (tiroid hormonlarının yetersiz üretimi), hipertiroidi (tiroid hormonlarının aşırı üretimi) ve guatr (tiroid bezinin şişmesi) bulunur.
  3. Adrenal hastalıklar: Adrenal bezler, kortizol, aldosteron ve adrenal hormonlar gibi birçok hormonu üretir. Adrenal yetmezlik, adrenal bezlerin yeterli hormon üretme kapasitesinin azalması durumudur. Cushing sendromu ise kortizol hormonunun aşırı üretimiyle karakterizedir.
  4. Hipofiz hastalıkları: Hipofiz bezi, birçok hormonun salgılanmasını kontrol eden bir bezdir. Hipofiz tümörleri, hipofiz bezinin normal işlevini etkileyebilir ve hormon üretimini bozabilir.
  5. Polikistik over sendromu (PKOS): PKOS, kadınlarda hormonal dengesizliğe neden olan bir durumdur. Bu durum, yumurtalıklarda kistlerin oluşmasına, adet düzensizliklerine, üreme sorunlarına ve hormonal değişikliklere yol açabilir.

Bu sadece bazı örneklerdir ve endokrinoloji hastalıkları oldukça çeşitlidir. Endokrinoloji hastalıklarının teşhisi, semptomlar, hormon seviyeleri ve görüntüleme testleri gibi çeşitli faktörlere dayanır. Tedavi, hastalığın türüne ve ciddiyetine bağlı olarak değişir. İlaç tedavisi, hormon replasmanı, cerrahi müdahale veya diyet ve yaşam tarzı değişiklikleri gibi yöntemler kullanılabilir.

Endokrinoloji hastalıklarının erken teşhisi ve etkili yönetimi önemlidir, çünkü hormonal denge sağlığı etkileyebilir ve uzun vadeli komplikasyonlara yol açabilir. Bu nedenle, endokrinolojik belirtiler gösteren kişilerin bir endokrinologla görüşmesi önemlidir.


Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Endokrinoloji Polikliniği Hakkında

Ankara Şehir Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kliniği 07.02.2019 tarihinden itibaren hizmet vermeye başlamıştır. Kliniğin eğitim görevlisi ve uzman kadrosunu Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kliniği-Endotem Semt polikliniği, Ankara Numune Eğitim Araştırma Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kliniği oluşturmaktadır.

Endokrinoloji Kliniği Genel Hastanede hem ayaktan hastalara poliklinik hizmete vermekte hem de gerekli görülen durumlarda hastalara tedavi ve/veya ilaçlı testler için yataklı serviste hizmet sunmaktadır. Ayrıca Onkoloji Hastanesi binasında daha çok Sağlık Kurulu ve cerrahi olacak hastaların öncesinde endokrinolojik değerlendirilmelerinin yapıldığı bir adet Preop Endokrinoloji polikliniği de mevcuttur.

Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bölümü hormonların üretiminden ve salgılanmasından sorumlu olan iç salgı bezleri olarak bilinen endokrin organların hastalıkları ile ilgilenir. Ayrıca vücudumuzda yağ, protein ve karbonhidrat üretimi/tüketimini içeren metabolizma bozuklukları da bölümün ilgi alanı içindedir. Bu bölümde çalışan endokrinoji uzmanları (endokrinoglar) endokrin sisteme ait hastalıkların teşhisinde ve tedavisinde en son gelişmeleri dikkate alarak hizmet verirler. Bu bölümün kendine özgü özelliklerinden biri hastalıkların teşhisi sırasında çeşitli uyarıcı veya baskılayıcı testler (dinamik testler) yaparak hormonların seviyesinin ölçülmesidir. Bu işlemler çoğunlukla basamaklı işlemlerdir. Bazen testlerin tamamlanması uzun zaman alabilmektedir.

Teşhis işlemleri çoğunlukla poliklinikten ayaktan yapılmakla birlikte gereğinde gözlem altında ve yatış yapılarak da yapılmaktadır.


Tanı ve Tedavisi Yapılan Hastalıkların Genel Başlıkları:

1. Diabetes Mellitus (şeker hastalığı),
2. Obezite (şişmanlık),
3. Hiperlipidemi, gut gibi metabolik hastalıklar
4. Tiroid hastalıkları (Guatr, Tiroid nodülleri, Tiroid fonksiyon bozuklukları, Tiroid kanserleri)
5. Paratiroid hastalıkları (Kalsiyumu düzenleyen iç salgı bezine ait hastalıklar)
6. Osteoporoz (Kemik erimesi ) gibi metabolik kemik hastalıkları
7. Hipofiz bezi hastalıkları
8. Adrenal (böbrek üstü bezi) hastalıkları,
9. Hormonlardan kaynaklanan üreme bozuklukları
10. Erişkinlere ait cinsel gelişim bozukları


Klinik hangi hastalıklara bakar?:

Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kliniği iç salgı bezlerinin fonksiyon fazlalığı veya fonksiyon eksikliği veya tümöral hastalıklarına bakar. İlgilenilen hastalıklar ve durumlar alfabetik sıra dikkate alınarak aşağıda belirtilmiştir:

Adrenal yetmezlik
Adrenal kitle
Amenore Anoreksi
Akromegali
Bariatrik cerrahi
Büyüme hormonu eksikliği
Cushing Sendromu
Diabetes mellitus
Diabetes insipidus
Guatr
Gaves hastalığı
Feokromasitoma
Hipotiroidi
Hipertirodi
Hashimoto hastalığı
Hipofiz yetmezliği
Hipofiz Adenomları
Hipoparatiroidi
Hiperparatiroidi
Hipoglisemi
Hirsutismus
Jinekomasti
Klinefelter Sendromu
Metabolik Sendrom
Obezite
Osteoporoz
Polikistik Over Sendromu
Prediabetes
Primer Aldosteronizm
Tiroid Nodülleri
Tiroid Kanseri
Turner Sendromu


Endokrinoloji Kliniğinde Yapılan Özellikli İşlemler:

1. Ultrasonografik değerlendirme (Tiroid ve boyun lenf bezlerinin ultrasonografi ile değerlendirilmesi):

Tiroid hastalıklarının değerlendirilmesinde sıklıkla başvurduğumuz invaziv olmayan bir görüntüleme yöntemidir. Ultrasonografi (USG) yaparak hem tiroid bezi ile ilgili problemler değerlendirilir hem de tiroidde nodül tespit edildiğinde nodülün ultrason özelliklerine göre biopsi değerlendirmesi gerekli mi değil mi onun kararı verilir. Tiroid nodülleri toplumda oldukça sık görülmektedir. Sadece muayene ile tiroid nodülü tespit edilme oranı %5 iken USG ile bakıldığında %50’ye varan oranlarda olduğu bilinmektedir. Yani tiroid USG nodül tespiti ve değerlendirilmesi için mutlaka yapılması gereken bir tetkiktir. Malign ultrason özellikleri olan tiroid nodülleri veya boyunda malign görünümlü lenf bezleri olan hastalarda ileri değerlendirme de gerekir. Özellikle tiroid nodülü malign gelen hastalarda ilk cerrahi öncesi malign lenf bezlerinin tespit edilmesi cerrahinin şeklinin değişmesine ve lenf bezi diseksiyonun yapılmasına neden olacaktır. Yine tiroid kanseri nedeni ile cerrahi olmuş ve takipte olan hastalarda en sık nüksler lenf bezlerinden kaynaklanır. Lenf bezlerinin ultrason değerlendirmesi de merkezimizde yapılmaktadır. Benign malign nodül ve lenf bezi ayrımında ilk yapılması gereken USG ve takiben ince iğne aspirasyon biopsisi (İİAB)’dir.

2. Ultrason eşliğinde İnce İğne Aspirasyon Biopsisi (tiroid nodülü, lenf bezlerinden ince iğne aspirasyon biopsisi ):

Ultrason özelliklerine göre nodül veya nodüllere İİAB işlemi yapılır. İİAB işlemi USG ile tespit edilen nodüllerin malign olup olmadığını araştırmak için kullanılan uygun, ucuz ve güvenilir bir yöntemdir. İnce iğne aspirasyon biopsisi ayaktan poliklinik şartlarında kolaylıkla uygulanabilen herhangi bir ilaç ya da lokal anestetik madde uygulamaya gerek olmaksızın yapılan bir işlemdir. İdeali işlemin USG eşliğinde yapılmasıdır.

Kliniğimizde işlem USG kullanılarak yapılmaktadır.

3. Ultrason eşliğinde lenf bezlerinden ya da tiroid nodüllerinden kalsitonin ve tiroglobulin yıkama:

Tiroid kanserlerinin çoğunda yayılım boyun lenf bezlerine olmaktadır. Tiroid nodüllerinin ya da lenf bezlerinin malignansi açısından değerlendirilmesinde önemlidir. Tanı koymada İİAB ile yapılan sitolojik incelemenin yetersiz kaldığı durumlarda yıkama işlemlerine de gereksinim duyulabilir. Sitoloji ile birlikte yıkama yapıldığında metastatik lenf bezlerinin tespit edilmesi %100’lere ulaşmaktadır. Kliniğimizde hem tiroid nodüllerine hem de lenf bezlerine tiroglobulin ve kalsitonin yıkama işlemleri yapılmaktadır.


Bölüme Bağlı Üniteler:

Poliklinik

1. Ultrasonografi (2 oda) 2. Biopsi (2 oda) 3. Tanita ( Vücut Kompozisyon Analizi ) (1 oda) 4. Test Odası (1 oda) Yataklı Servis (MH1-B3) 1. Ultrasonografi-Biopsi (1 oda)


Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Endokrinoloji kliniğinde alanında uzman doktor kadrolarından oluşmaktadır. Son teknoloji ile üretilmiş tıbbi cihaz ve ekipmanlar ile hastalarına en iyi hizmeti sunmaktadır.

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Endokrinoloji Kliniğinde kaliteli hizmet anlayışı ve güler yüzlü çalışanlanlarıyla hastalara hizmet vermektedir.

Endokrinoloji Polikliniği 08:00-12:00 ve 13:00-17:00 saatleri arasında Poliklinik hizmeti vermektedir. Poliklinik hizmetlerinde hastalara hekim seçme hakkı tanınmıştır.

ALO 182 hattını arayarak Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Endokrinoloji Uzmanlarından ve tarih seçiminden sonra randevunuzu oluşturabilirsiniz.

Hastalar müracaatlarını; Endokrinoloji poliklinik sekreterlerine başvurarak ya da Sağlık Bakanlığı 182MHRS (https://mhrs.gov.tr/vatandas/#/) telefon hattını arayıp randevu alarak gerçekleştirebilirler. Yan dal polikliniklerinde MHRS randevu sistemi bulunmamaktadır. Hastalar bu branşlara ait müracaatlarını; ilgili poliklinik sekreterlerine başvurarak yapabilirler.

Müracaatlar, mutlaka hastaya ait kimlik bilgilerinin yer aldığı resmi ve resimli belge ile yapılmalıdır.
Hasta, “Hekim Seçme Hakkına” sahiptir. Hekim Aylık Çalışma Listeleri, tüm polikliniklerde ve ilgili web sayfasında bulunmaktadır.

Kuruma başvuran hastalara hizmete erişimi kolaylaştırmak amacıyla görevlendiril­miş Karşılama, Danışma ve Yönlendirme Personelleri yardımcı olmaktadır.


Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Endokrinoloji Polikliniği İletişim Bilgileri & Adres


🏥Adres:

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Üniversiteler Mahallesi 1604. Cadde No: 9 Bilkent/Çankaya/ANKARA


☎️ İletişim:

0 312 552 60 00


📧 E-Posta
:

[email protected]

Bir önceki yazımız olan Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Doktorları başlıklı makalemizde Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Doktorları, Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Polikliniği Doktor Kadrosu ve Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Polikliniği Hakkında hakkında bilgiler verilmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir