Ankara Bilkent Şehir Hastanesi
Ankara Bilkent Şehir Hastanesi

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Doktorları

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Doktorları

Güncellenme Tarihi: 18.08.2023


Beyin ve Sinir Cerrahisi Hastalıkları Hakkında Bilmeniz Gerekenler


Beyin ve sinir cerrahisi, beyin, omurilik, sinirler ve diğer sinir sistemi yapılarındaki hastalıkların ve bozuklukların cerrahi tedavisini kapsayan bir tıbbi uzmanlık dalıdır. Beyin ve sinir cerrahları, bu alanlarda uzmanlaşmış hekimlerdir ve nörolojik rahatsızlıkların cerrahi müdahalelerle tedavi edilmesinde görev alırlar. İşte beyin ve sinir cerrahisi hakkında daha fazla bilgi:

  1. Uzmanlık Alanları: Beyin ve sinir cerrahisi, bir dizi hastalık ve durumu içerir. Bunlar arasında beyin tümörleri, beyin kanamaları, beyin anevrizmaları, omurilik yaralanmaları, sinir sıkışmaları, epilepsi, Parkinson hastalığı, trigeminal nevralji gibi durumlar yer alır.
  2. Cerrahi Müdahaleler: Beyin ve sinir cerrahları, hastalığın tipine ve şiddetine bağlı olarak çeşitli cerrahi prosedürler gerçekleştirirler. Örneğin, beyin tümörlerinin çıkarılması, anevrizmaların kapatılması, omurilik cerrahisi, sinir sıkışmalarının düzeltilmesi gibi işlemler yapabilirler.
  3. Nörolojik Görüntüleme: Beyin ve sinir cerrahisi, hastalıkların tanısında ve tedavi planının oluşturulmasında nörolojik görüntüleme yöntemlerinden yararlanır. Manyetik rezonans görüntüleme (MRG), bilgisayarlı tomografi (BT), beyin anjiyografisi gibi görüntüleme yöntemleri, cerrahların hastalıkları değerlendirmelerine yardımcı olur.
  4. Minimal İnvaziv Cerrahi: Beyin ve sinir cerrahisi, laparoskopik cerrahi gibi minimal invaziv teknikleri kullanır. Endoskopik yöntemler, stereotaktik cerrahi ve robotik cerrahi, daha küçük kesi ve daha hızlı iyileşme süreleri sağlayabilir.
  5. Cerrahi Sonrası Bakım: Beyin ve sinir cerrahisi sonrası, cerrahlar hastaların iyileşme sürecini izler ve rehabilitasyon programlarına yönlendirirler. Cerrahi sonrası bakım, yara bakımı, ağrı yönetimi, hareket ve konuşma terapisi gibi alanları kapsar.

Beyin ve sinir cerrahisi, karmaşık bir uzmanlık alanıdır ve uzmanlığını tamamlamış cerrahlar tarafından gerçekleştirilir. Eğer beyin veya sinir sistemiyle ilgili bir sorununuz varsa veya cerrahi müdahale gerektiren bir durumunuz olduğunu düşünüyorsanız, bir beyin ve sinir cerrahıyla görüşmeniz önemlidir.


Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Polikliniği Hakkında

Kliniğimiz bünyesinde Ankara Numune Hastanesi ve Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Klinikleri’nin Eğitim Görevlileri ve Uzman Hekimleri biraraya gelmiştir. Yeni kurulan bir merkezin sıkıntılarının gölgesinde klinik bünyesinde son 1 yılda 3700 üzerinde ameliyat, 31.000’i aşkın poliklinik hastası muayene edilmiş olup Avrupanın en büyük hastanesinin ana birimlerinden biri olarak sayının tedrici olarak artacağını düşünmekteyiz.

Kliniğimizde 3 profesör, 8 eğitim görevlisi ve doçent, 4 uzman öğretim üyesi, 9 uzman hekim, 21 uzmanlık eğitimi öğrencisi asistan, 58 servis hemşiresi, 30 ameliyathane hemşiresi, 55 yoğun bakım hemşiresi, 6 tıbbi sekreter görev yapmaktadır. Kliniğimiz yataklı servisimiz 3 adet servis kanadı ve 66 yataktan oluşmaktadır. Bunun dışında 2 adet 16 yataklı yoğun bakımımız mevcut olup birisi 2. diğeri 3 .basamak yoğun bakım olup toplam 32 yatak kapasitesi mevcuttur.

Erişkin Beyin ve Sinir Cerrahisi Polikliniği hastanemiz B1 katında bulunmaktadır. Çocuk beyin cerrahi polikliniğimiz ise MH4 Pediatri kulesi giriş katında yer almaktadır. Bu polikliniklerde hafta içi hergün hem numaratör sıralı hem de MHRS randevulu poliklinik hizmetleri sunulmaktadır. Ayrıca, haftanın belli günlerinde Omurga ve Deformite polikliniği, anevrizma ve endovasküler cerrahi polikliniği, fonksiyonel ve endoskopik nöroşirurji poliklinikleri yapılmaktadır. Ayrıca hastanemiz acil servisinde 7 gün 24 saat olacak şekilde beyin ve sinir cerrahisi ekibi görev yapmaktadır.

Hastanemizde kliniğimiz kullanımında birisi çiftli olmak üzere 5 ameliyathane odası mevcuttur. Ayrıca genel hastane bünyesinde 2 ameliyathane ve pediatri hastanesinde ayrıca ameliyat odası mevcuttur. Ameliyathanelerimiz modern ekipman ve tıbbi cihazlar ile donatılmış ve enfeksiyondan korunma anlamında en üst düzey güvenlik önlemleri ve yapıya sahiptir.

Hastalarımız nöropatolog, nöroradyolog, tıbbi onkolog, endokrinolog ve gereği halinde diğer branşlardan katılan hekimler ile multidisipliner bir yaklaşım ile preoperatif hazırlıkları tamamlanmakta olup postoperatif rehabilitasyon bakım ve tıbbi işlemle yine ilgili kliniklerle koordineli bir şekilde yapılmaktadır. Kliniğimizin hedefi hastalarımıza kanıta dayalı tıp eşliğinde en iyi ve yeni tanı ve tedavileri sunmak, ülkemiz tıbbına katkıda bulunacak bilimsel çalışma ve projeler yapmak ve geleceğimizi güvenle emanet edeceğimiz beyin ve sinir cerrahisi uzmanları yetiştirmektir.


Tanı ve Tedavisi Yapılan Beyin ve Sinir Cerrahisi Bazı Yan Dalları:

Endoskopik ve fonksiyonel nöroşirürji Vasküler ve endovasküler nöroşirürji Minimal invazif nöroşirürji ve ileri spinal nöroşirürji Pediatrik nöroşirürji Travma nöroşirürji Kafa tabanı ve onkolojik nöroşirürji


Tanı ve Tedavisi Yapılan Beyin ve Sinir Cerrahisi Hastalıklarında Özellikli İşlemler:

Endoskopik ve fonksiyonel nöroşirürji:

Hipofiz tümörü, kaide tümörleri, 3. ventrikulostomi, endoskopik intrakranial tümör eksizyonu, rinore onarımı, Parkinson hastalığında beyin pili uygulaması, el titremesi, hareket bozukluklarının fonskiyonel cerrahi ile tedavisi, baklofen pompası ve vagal sinir stimülatörü yerleştirilmesi, ağrı implantları ve algolojik girişimler, epilepsi cerrahisi, trigeminal nevralji cerrahisi

Vasküler ve endovasküler nöroşirürji:

Serebral vasküler malformasyonlar, kranial ve spinal vasküler patolojiler (anevrizma, arteriovenöz malformasyon, kavernom gibi), anevrizma, AV fistül, AVM, hemangiom, hemanjiyoblastom, kavernom…, serebral bypass cerrahisi, endovasküler işlemler (endovasküler yöntemle anevrizma, AVM, AV fistül cerrahisi, inme ve karotis stenozları tedavisi)

Minimal invazif nöroşirürji, ileri spinal nöroşirürji ve periferik sinir cerrahisi :

Omurga deformiteleri (Skolyoz, kifoz vb), omurga dejeneratif hastalıkları vb., dejeneratif disk hastalıkları; bel fıtığı, boyun fıtığı, kanal daralması, bel kayması, periferik sinir hastalıkları( travma ile sinir kesisi anastomozları, kopması tamiri ve bası altındaki sinirin rahatlatılmasına yönelik uygulanan cerrahiler),

Pediatrik Nöroşirürji:

Konjenital omurga sorunları, pediatrik kifoz, skolyoz cerrahisi, hidrosefali (şant cerrahisi, endoskopik third ventrikülostomi cerrahisi), çocuk beyin cerrahisi hastalıkları ((Pre-natal anne karnında konsültasyon, yenidoğanın intraventriküler/kafaiçi kanamaları, kafaiçi su toplanması(hidrosefali şant ameliyatları , endoskopik cerrahiler, kafa ve omurga üzerinde kese onarımı (meningosel, meningomyelosel, lipomeningosel, ensefalosel cerrahisi), kapalı spinal disrafizmler (gergin omurilik cerrahisi, dermal sinüs cerrahisi), filum terminale, diastometamyeli/ayrık omurilik sendromları, pediatrik beyin, omurilik ve omurga tümörleri)

Travmada Nöroşirürji:

Beyin kanamaları, bel ve boyun omurga kırıkları ve kaymaları, omurga kırığı, (servikal torakal lomber vertebra fraktür cerrahileri, vertebroplasti ve kifoplasti işlemi)

Kafa Tabanı ve Onkolojik Nöroşirürji:

İyi huylu ve kötü huylu beyin tümörleri (Glial tümör, Köşe tümörü, menenjiom gibi), stereotaktik biyopsi, omurga ve omurilik tümörleri (nöronavigasyon yardımıyla yapılan vertebra, ekstradural ve intradural tümörler, metastatik tümörlerin cerrahisi),


Bölüme Bağlı Üniteler:

Poliklinik: B1. kat E1 blokta yeralan üniteler

Servis: 4. kat A, B ve C kanatları

Ameliyathaneler: MHC zemin kat girişimsel radyoloji ünitesi, endovasküler

Tedavi birimi: MHC giriş katı, MH3 Tüp geçidi karşısı

Acil Konsültan Hekim: Acil Poliklinikleri 5 No’lu oda

Çocuk Beyin Cerrahi Polikliniği; MH4 Giriş katı, ana giriş sonrası sağdaki ilk oda

Pansuman ve dikiş alma odaları; B1.kat ve 4. kat servislerde müdahale odaları


Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi kliniğinde alanında uzman doktor kadrolarından oluşmaktadır. Son teknoloji ile üretilmiş tıbbi cihaz ve ekipmanlar ile hastalarına en iyi hizmeti sunmaktadır.

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniğinde kaliteli hizmet anlayışı ve güler yüzlü çalışanlanlarıyla hastalara hizmet vermektedir.

Beyin ve Sinir Cerrahisi Polikliniği 08:00-12:00 ve 13:00-17:00 saatleri arasında Poliklinik hizmeti vermektedir. Poliklinik hizmetlerinde hastalara hekim seçme hakkı tanınmıştır.

ALO 182 hattını arayarak Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanlarından ve tarih seçiminden sonra randevunuzu oluşturabilirsiniz.

Hastalar müracaatlarını; Beyin ve Sinir Cerrahisi poliklinik sekreterlerine başvurarak ya da Sağlık Bakanlığı 182MHRS (https://mhrs.gov.tr/vatandas/#/) telefon hattını arayıp randevu alarak gerçekleştirebilirler. Yan dal polikliniklerinde MHRS randevu sistemi bulunmamaktadır. Hastalar bu branşlara ait müracaatlarını; ilgili poliklinik sekreterlerine başvurarak yapabilirler.

Müracaatlar, mutlaka hastaya ait kimlik bilgilerinin yer aldığı resmi ve resimli belge ile yapılmalıdır.
Hasta, “Hekim Seçme Hakkına” sahiptir. Hekim Aylık Çalışma Listeleri, tüm polikliniklerde ve ilgili web sayfasında bulunmaktadır.

Kuruma başvuran hastalara hizmete erişimi kolaylaştırmak amacıyla görevlendiril­miş Karşılama, Danışma ve Yönlendirme Personelleri yardımcı olmaktadır.


Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Polikliniği İletişim Bilgileri & Adres


🏥Adres:

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Üniversiteler Mahallesi 1604. Cadde No: 9 Bilkent/Çankaya/ANKARA


☎️ İletişim:

0 312 552 60 00


📧 E-Posta
:

[email protected]

Bir önceki yazımız olan Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Cildiye(Dermatoloji) Doktorları başlıklı makalemizde Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Cildiye(Dermatoloji) Doktorları, Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Cildiye(Dermatoloji) Polikliniği Doktor Kadrosu ve Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Cildiye(Dermatoloji) Polikliniği Hakkında hakkında bilgiler verilmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir