Kayseri Şehir Hastanesi
Kayseri Şehir Hastanesi

Kayseri Şehir Hastanesi Göz Hastalıkları Doktorları

Kayseri Şehir Hastanesi Göz Hastalıkları Doktorları

Güncellenme Tarihi: 05.07.2023


Göz Hastalıkları Hakkında Bilmeniz Gerekenler


Göz hastalıkları, gözün anatomisini, fonksiyonlarını ve sağlığını etkileyen rahatsızlıkları kapsar. Göz, görme yeteneğimizin sağlanmasında önemli bir rol oynar ve göz hastalıkları görsel keskinliği, göz hareketlerini, renk algısını ve genel göz sağlığını etkileyebilir. İşte bazı yaygın göz hastalıkları:

  1. Katarakt: Gözün doğal lensinin bulanıklaşmasıdır. Katarakt, yaşlanma, genetik faktörler, travma, uzun süreli güneş maruziyeti veya bazı ilaçların kullanımı gibi çeşitli nedenlerden kaynaklanabilir. Katarakt, bulanık veya donuk görme, renklerin solması, ışığa karşı hassasiyet gibi belirtilere yol açar ve cerrahi tedaviyle tedavi edilebilir.
  2. Glokom: Göz içi basıncının artmasıyla karakterize olan bir grup göz hastalığıdır. Glokom, optik sinir hasarına neden olabilir ve ilerleyici görme kaybına yol açabilir. Erken teşhis önemlidir, çünkü tedavi ile ilerlemesi durdurulabilir veya yavaşlatılabilir. Tedavi seçenekleri arasında göz damlaları, cerrahi prosedürler veya lazer tedavisi bulunur.
  3. Maküler dejenerasyon: Retinanın merkezindeki makula bölgesinde oluşan bir hastalıktır. İleri yaş maküler dejenerasyonu (AMD) ve yaşa bağlı maküler dejenerasyon (ARMD) olmak üzere iki türü vardır. AMD, merkezi görüşte bulanıklık, çizgilerin eğri veya kırık görünmesi, renklerin solması gibi belirtilere yol açar. Erken teşhis önemlidir ve bazı durumlarda tedavi edilebilir.
  4. Retinopati: Diyabetik retinopati, hipertansif retinopati ve diğer vasküler problemlerle ilişkili olarak retinanın zarar görmesi durumunu ifade eder. Diyabetik retinopati, uzun süreli diyabetin bir komplikasyonu olarak gelişir ve görme kaybına yol açabilir. Yüksek tansiyon da retinanın hasar görmesine ve görme sorunlarına neden olabilir. Tedavi seçenekleri arasında göz damlaları, lazer tedavisi ve bazen cerrahi müdahale yer alabilir.
  5. Konjonktivit: Konjonktiva adı verilen gözün dış yüzeyindeki ince zarın enfeksiyonu veya iltihaplanmasıdır. Konjonktivit, enfeksiyonlar, alerjiler veya irritan maddelere maruz kalma sonucunda oluşabilir. Gözlerde kızarıklık, sulanma, kaşıntı ve göz kapaklarının yapışması gibi belirtilere yol açar. Tedavi, altta yatan nedenlere bağlı olarak antienflamatuar ilaçlar, göz damlaları veya antibiyotikler içerebilir.

Bu sadece birkaç örnek olup, göz hastalıkları oldukça geniş bir yelpazeyi kapsar. Göz hastalıklarıyla ilgili tanı ve tedaviyi göz doktorları veya oftalmologlar sağlar. Düzenli göz muayeneleri, erken teşhis ve tedavi açısından önemlidir ve genel göz sağlığını korumak için önerilir.


Kayseri Şehir Hastanesi Göz Hastalıkları Polikliniği Hakkında

Kliniğimizde göz hastalıkları uzmanlık eğitimi 2011 yılından itibaren verilmekte olup Kayseri Şehir Hastanesinde eğitim devam etmektedir. Kliniğimiz Psikiyatri Hastanesi zemin katta poliklinikler  ve 1. katta göz servisi olarak hizmet vermektedir. Kliniğimizde toplamda 9  farklı birim bulunmaktadır. Kadromuzda 4 Doçent, 21 uzman hekim bulunmaktadır.

Polikliniklerimiz

1-Genel Göz Poliklinikleri
2-Retina Hastalıkları Polikliniği
3-Glokom Polikliniği
4-Kornea Hastalıkları ve Kontakt Lens Polikliniği
5-Şaşılık Polikliniği
6-Oküloplasti Polikliniği
7-Üvea Polikliniği
8-Refraktif Cerrahi Polikliniği                                                                           
9-ROP Polikliniği

1. Genel Göz Polikliniği

Hastaların ilk göz muayeneleri yapılır. İleri teşhis ve tedavi gerektiren hastalığı tespit edilirse ihtisas birim polikliniklerine yönlendirilir. Hastalarımız, hastanemize doğrudan başvuru ve MHRS ile randevu alarak muayene olabilmektedir.

•Gözlük reçetesi
•Katarakt ameliyatları(PEKKE,FAKO)
•Göz içi mercek yerleştirilmesi(Seconder iol implantasyonu)

Cihazlarımız

•Fakoemülsifikasyon cihazları
•Optik biometri
•Speküler mikroskop
•Ultrasonografi

2. Retina Hastalıkları Polikliniği

Hastalarımız , doğrudan başvuru ile muayene olabilmektedir. Diyabetik Retinopati, Yaşa Bağlı Makula Dejenerasyonu, Vasküler Retina Hastalıkları, Retina Dekolmanı, Makula Dejenerasyonu, Epiretinal Membran, Makula Deliği, Retina Distrofileri ve nadir görülen retina hastalıklarına ihtiyaç duyulan medikal tedaviler ve gerek görüldüğünde aşağıdaki girişimsel tedaviler de uygulanabilmektedir;

•İntravitreal Enjeksiyon
•Pars Plana Vitrektomi
•Retina Dekolman Cerrahisi
•Argon Lazer Uygulamaları
•Yag Laser Kapsülotomi
•Epiretinal Membran ve Makula Deliği Cerrahisi

Cihazlarımız;

•OCT Görüntüleme
•Fundus Otofloresans Görüntüleme
•Fundus Floresein Anjiografi
•Renkli Fundus Fotografi

3. Glokom Polikliniği

Hastalarımız, hastanemizden alınan randevular ile muayene olabilmektedir. Doğumsal, geç dönem veya yaşlılıkta gelişebilen göz tansiyonu hastalıklarının tedavisi ve takibi yapılmaktadır. İlaç tedavisi ile birlikte ihtiyaç halinde aşağıdaki girişimsel tedavi yöntemleri de uygulanmaktadır;

•Lazer Tedavileri ( İridektomi, SLT)
•Trabekülektomi
•Xen İmplantı
•Ahmed Glokom Valv İmplantı

Cihazlarımız;

•RNFL (OCT)
•Yag Laser
•Görme Alanı
•Pakimetre
•Aplanasyon Tonometrisi
•Pnömotonometre
•i-Care tonometre

4. Kornea Hastalıkları ve Kontakt Lens Polikliniği

Hastalarımız, hastanemizden alınan randevular ile muayene olabilmektedir.Keratokonus hastalığı, kornea enfeksiyon ve enflamasyonları, Göz yüzeyi bozuklukları, Pterjium. Kuru göz Sendromu, Kırma Kusurları ( Myopi, Hipermetropi, Astigmatizma) gibi hastalıkların medikal tedavisi ile birlikte gerek duyulduğunda aşağıdaki tedaviler de uygulanmaktadır;

•Kornea Nakli (keratoplasti)
•Kornea Çapraz Bağlama Tedavisi ( Cross Linking Ameliyatı)
•Otograftli Pterjium Ameliyetı
•Limbal Kök Hücre Nakli
•Kontakt Lens Uygulamaları (Yumuşak, Hybrid Lens, Sert Gaz Geçirgen Lens, Skleral Lens)
•Kontakt Lens Kullanma Eğitimi
•Amniyon zar ile oküler yüzey rekonstrüksiyonu

Cihazlar;

•Kornea Topografisi (Pentacam)
•Speküler mikroskopi
•Kontakt lens deneme seti

5. Şaşılık Polikliniği

Hastalarımız, doğrudan başvuru ile muayene olabilmektedir. Çocuk ve yetişkin şaşılık hastaları, göz tembelliği ve nistagmus (göz titremesi) gibi hastalıkların tanı, takip ve ileri tedavisi yapılmaktadır. Medikal tedaviler ve gerek duyulduğunda aşağıdaki tedavi yöntemleri de kullanılmaktadır.

•Şaşılık ameliyatları
•Göz Tembelliği Tedavisi Monofokal ve Bifokal Gözlük
•Prizma İlaveli Gözlük

Cihazlar;

•Skiaskopi-Oftalmoskop
•El Otorefrefraktometresi
•Prizmalar

6. Oküloplasti Polikliniği

Hastalarımız, doğrudan başvuru ile muayene olabilmektedir. Göz kapağı düşüklüğü (Ptozis), kapak şekil bozuklukları (kapak kenarının dışa dönmesi, kapak kenarının içe dönmesi ), şalazyon (arpacık), gözyaşı kanal tıkanıklıkları ve hastalıkları, göz kapağı iyi huylu ve kötü huylu kitleleri, kirpik dönmesi (trikiazis) gibi hastalaıkların tanı, takip ve tedavisi yapılmaktadır. Aşağıdaki tedavi yöntemleri uygulanmaktadır;

•Kapak düşüklüğü cerrahi tedavisi (Pitozis)
•Diğer Kapak cerrahileri (Kapak içe ve dışa dönme)
•Şalazyon medikal ve cerrahi tedavisi
•Göz yaşı kanalı tıkanıklıkları cerrahi tedavisi (DSR ameliyatı)
•Göz yaşı kanalı entübasyonu(Probing)
•Göz kapağından iyi huylu ve kötü huylu kitle alınması
•Kirpik dönmesi elektroliz uygulması
•Tarsorafi
•Görmeye engel olan dermatoşalazis (göz kapağı sarkması)

7. Üvea Polikliniği

Hastalarımız, doğrudan başvuru ile muayene olabilmektedir. Göz inflamasyonu olarak bilinen hastalıkların (enfeksiyöz-nonenfeksiyöz sebebe bağlı ön,orta, arka ve panüveitler) tanı, takip ve ileri tedavisi yapılmaktadır. Üveit hastalarının ilaçla tedavisi dışında ihtiyaç halinde aşağıdaki tedaviler de yapılmaktadır;

•Sub-tenon ve intravitreal enjeksiyon
•Katarakt- Retina Cerrahisi Tedavisi
•Lazer tedavisi

8. Refraktif Cerrahi Polikliniği

Hastalarımız, doğrudan başvuru ile muayene olabilmektedir. Kırma kusurlarının ( myopi, hipermetropi, astigmatizma) excaimer laser ile tedavisi yapılmaktadır. Bu kapsamda aşağıdaki yöntemler uygulanmaktadır;
•PRK (Yüzey Ablasyon Tedavileri)
•LASİK (Flepli Cerrahi)
•PRK + Cross Linking

9. Rop Polikliniği

Hastalarımız, doğrudan başvuru ile muayene olabilmektedir.prematür veya düşük doğum ağırlıklı bebeklerin göz taramaları ve prematür retinopatisi takibi ve tedavisi uygulanmaktadır.
•İndirek mikroskop ile muayene ve laser tedavisi
•İntravitreal enjeksiyon


Kayseri Şehir Hastanesi Göz Hastalıkları kliniğinde alanında uzman doktor kadrolarından oluşmaktadır. Son teknoloji ile üretilmiş tıbbi cihaz ve ekipmanlar ile hastalarına en iyi hizmeti sunmaktadır.

Kayseri Şehir Hastanesi Göz Hastalıkları Kliniğinde kaliteli hizmet anlayışı ve güler yüzlü çalışanlanlarıyla hastalara hizmet vermektedir.

Göz Hastalıkları Polikliniği 08:00-12:00 ve 13:00-17:00 saatleri arasında Poliklinik hizmeti vermektedir. Poliklinik hizmetlerinde hastalara hekim seçme hakkı tanınmıştır.

Ass. Dr. Ali Şemsi ATALAY
Ass. Dr. Ali Taha İNCEYOL
Ass. Dr. Arzu Nur ŞAHİN ŞEKERCİ
Ass. Dr. Ayşenur PAŞAOĞLU
Ass. Dr. Bekir AYYILDIZ
Ass. Dr. Enise Kübra CANKI
Ass. Dr. İbrahim İsmet SERT
Ass. Dr. Kadri BAYKAL
Ass. Dr. Muhammed Numan IŞIN
Ass. Dr. Mutluay BOZOKLU
Ass. Dr. Sefa ÜNAL
Ass. Dr. Şerife KÖKSAL
Ass. Dr. Yunus Naci AZİZ

ALO 182 hattını arayarak Kayseri Şehir Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanlarından ve tarih seçiminden sonra randevunuzu oluşturabilirsiniz.

Hastalar müracaatlarını; Göz Hastalıkları poliklinik sekreterlerine başvurarak ya da Sağlık Bakanlığı 182MHRS (https://mhrs.gov.tr/vatandas/#/) telefon hattını arayıp randevu alarak gerçekleştirebilirler. Yan dal polikliniklerinde MHRS randevu sistemi bulunmamaktadır. Hastalar bu branşlara ait müracaatlarını; ilgili poliklinik sekreterlerine başvurarak yapabilirler.

Müracaatlar, mutlaka hastaya ait kimlik bilgilerinin yer aldığı resmi ve resimli belge ile yapılmalıdır.
Hasta, “Hekim Seçme Hakkına” sahiptir. Hekim Aylık Çalışma Listeleri, tüm polikliniklerde ve ilgili web sayfasında bulunmaktadır.

Kuruma başvuran hastalara hizmete erişimi kolaylaştırmak amacıyla görevlendiril­miş Karşılama, Danışma ve Yönlendirme Personelleri yardımcı olmaktadır.


Kayseri Şehir Hastanesi Göz Hastalıkları Polikliniği İletişim Bilgileri & Adres


🏥Adres:

Şeker Mah. Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı No:77 Kocasinan / KAYSERİ 38080


☎️ İletişim:

0352 315 77 00 – 01 – 02


📧 E-Posta
:

[email protected]

Bir önceki yazımız olan Kayseri Şehir Hastanesi Jinekolojik Onkoloji Doktorları başlıklı makalemizde Kayseri Şehir Hastanesi Jinekolojik Onkoloji Doktorları, Kayseri Şehir Hastanesi Jinekolojik Onkoloji Polikliniği Doktor Kadrosu ve Kayseri Şehir Hastanesi Jinekolojik Onkoloji Polikliniği Hakkında hakkında bilgiler verilmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir