İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi
Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi

İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi Jinekolojik Onkoloji Doktorları

İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi Jinekolojik Onkoloji Doktorları

Güncellenme Tarihi: 23.12.2023


Jinekolojik Onkoloji Hastalıkları Hakkında Bilmeniz Gerekenler


Jinekolojik onkoloji, kadın üreme organlarının kanserlerini inceleyen ve tedavi eden bir tıbbi uzmanlık dalıdır. Bu alanda çalışan jinekolojik onkologlar, rahim, yumurtalıklar, rahim ağzı, vajina ve vulva gibi kadın üreme organlarındaki kanserlerle ilgilenirler. İşte jinekolojik onkoloji hakkında daha fazla bilgi:

  1. Rahim Kanseri: Rahim kanseri, rahim (uterus) iç yüzeyinden köken alan kanser hücrelerinin büyümesiyle oluşan bir kanser türüdür. En sık görülen jinekolojik kanserlerden biridir. Jinekolojik onkologlar, rahim kanserinin erken teşhisi, cerrahi müdahale, kemoterapi ve radyoterapi gibi tedavi seçeneklerini yönetirler.
  2. Yumurtalık Kanseri: Yumurtalık kanseri, yumurtalıklarda (over) başlayan kanser hücrelerinin büyümesiyle oluşan bir kanser türüdür. Erken evrelerde genellikle belirti vermez ve ilerleyen evrelerde teşhis edilir. Jinekolojik onkologlar, yumurtalık kanserinin cerrahi çıkarılması, kemoterapi, hedefe yönelik tedaviler ve immünoterapi gibi tedavi seçeneklerini yönetirler.
  3. Rahim Ağzı Kanseri: Rahim ağzı kanseri, rahim ağzının hücrelerindeki anormal büyüme ve değişiklikler sonucu oluşan bir kanser türüdür. Genellikle HPV (Human Papilloma Virus) enfeksiyonu ile ilişkilidir. Jinekolojik onkologlar, rahim ağzı kanserinin erken teşhisi, konizasyon (dondurarak çıkarma) prosedürleri, radyoterapi, kemoterapi ve cerrahi tedavi yönetimini sağlarlar.
  4. Vajina ve Vulva Kanseri: Vajina kanseri, vajinanın iç yüzeyinde oluşan kanser hücrelerinin büyümesiyle ortaya çıkar. Vulva kanseri ise vulva (dış cinsel organlar) bölgesinde oluşan kanser hücrelerinin büyümesidir. Jinekolojik onkologlar, vajina ve vulva kanserlerinin cerrahi çıkarılması, radyoterapi, kemoterapi ve diğer tedavi seçeneklerini yönetirler.

Jinekolojik onkologlar, jinekolojik kanserlerin erken teşhisini yapmak, tedavi stratejilerini belirlemek, cerrahi müdahaleleri gerçekleştirmek ve hastaların takibini sağlamak için çalışırlar. Multidisipliner bir yaklaşım içinde çalışarak, hastaların yaşam kalitesini artırmaya ve kanserle mücadele etmeye odaklanırlar.


İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi Jinekolojik Onkoloji Polikliniği Hakkında

Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalının Yan Dalı olan Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi Bilim Dalı eğitimi ülkemizde ilk defa 2011 yılında yapılan ‘Yan dal Uzmanlık Sınavı’ sonrasında verilmeye başlanmıştır. Yan dal eğitimi, Kadın Hastalıkları Ve Doğum Anabilim Dalı’nda eğitim almış ve uzmanlaşmış Kadın Doğum Hekimlerinin daha sonra yan dal sınavında başarılı olarak yan dal eğitimi almaya hak kazanmaları ve bu alanda klinikte aktif üç yıllık eğitim almaları sonucunda gerçekleşmektedir. Kadın Doğum Uzmanı olan bir hekim eğer Jinekolojik Onkoloji alanında yan dal eğitimi alıp uzmanlaşırsa Jinekolojik Onkolog olarak isimlendirilmektedir. Jinekolojik Onkologlar, kadın üreme sistemindeki kanserlerin teşhisine ve tedavisine entegre bir yaklaşım sunar. Kadın üreme organlarında; yumurtalıklar (over), rahim ağzı (serviks), rahim (uterus), vajen girişini sınırlayan vulva, tubalardan kaynaklanan kötü huylu (malign) ve kötü huylu hastalıklara dönüşme riski taşıyan hastalıkların tanı ve tedavisi Jinekolojik Onkoloji Bilim Dalı tarafından incelenmektedir.

Hastanemizde, Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi Kliniği Prof. Dr. Özgür AKBAYIR tarafından 2020 yılında kurulmuştur. 2013 yılından itibaren Jinekolojik Onkoloji alanında yan dal eğitimi veren hocamızın halen Jinekolojik Onkoloji eğitim sürecinde olan dört yan dal asistanı bulunmaktadır.

Kliniğimizde jinekolojik kanserlerin tarama, tanı ve tedavisine yönelik çalışmalar multidisipliner yaklaşımla sürdürülmektedir.

Kliniğimiz 1 Profesör, 1 Yan Dal Uzmanı ve 4 Yan Dal Asistanı ile hafta içi her gün poliklinik hizmeti vermektedir. 11 yataklı kliniğimizde günde 2 major kanser ameliyatı yapılmaktadır. Hafta içi her gün Jinekolojik Onkoloji Polikliniği’nde hasta kabul edilmektedir. Başvuran hastalarımız randevulu/randevusuz ayırt edilmeksizin muayene edilmektedirler. Gerekli tetkikler Smear/HPV alınması ve takibi, ultrasonografi, kolposkopik muayene, kolposkopik biyopsi, servikal biyopsi, endometrial biyopsi ve endoservikal küretaj aynı gün yapılmaktadır.

Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi Kliniğinde;

– Onkolojik danışmanlık,

– Tarama çalışmaları,

– Şüpheli jinekolojik hastaların ve diğer branş olgularının konsültasyonu ve ayırıcı tanısı,

-Jinekolojik Onkoloji vakalarının medikal ve cerrahi tedavisi,

-Üreme Sisteminin Preinvaziv-Borderline, invaziv kanserlerinin tedavisi,

-Ailesel kanserlerin tanısı, koruyucu ve tedavi edici yaklaşımlar,

-Serviksin preinvaziv lezyonları için tanı ve tedavi uygulamaları gerçekleştirilmektedir.

Tarama Programları

Kanser için erken tanı ancak tarama programlarıyla mümkündür. Jinekolojik kanserlerin de ulusal ve uluslararası tarama programları mevcuttur. Ülkemizde serviks kanseri için ulusal tarama programı bulunmaktadır. Üreme çağındaki kadınlar için 2 çeşit tarama yöntemimiz vardır. HPV ve smear bazlı tarama yöntemleri kliniğimizde de uygulanan tarama yöntemleridir. Ayrıca aile Sağlığı Merkezlerinde de uygulanabilen bu tarama yöntemlerinde HPV pozitifliği veya smear anormalliği tespit edilirse kliniğimize ileri araştırma için yönlendirilebilir. İleri araştırma yöntemleri arasında kolposkopik muayene yer almaktadır. Bu şekilde preinvaziv hastalıkların tanı ve takibi kliniğimiz tarafından yapılmaktadır. Tarama programına dahil olan diğer grup ise genetik risk taşıyan popülasyondur. Ailesel meme-over kanseri riski taşıyanlar, BRCA1 veya BRCA2 mutasyonu taşıyanlar, meme kanseri tanısı alanlar, endometrium kanseri riski olan ailesel kolon kanseri hastalar takip-tedavi amaçlı ve rutin jinekolojik muayeneleri için kliniğimize başvurmaktadırlar.

Tedaviler (Operasyonlar)

-Rahim Ağzı Preinvaziv Hastalıkları Operasyonları (Leep/Konizasyon)

-Rahim Kanseri Ameliyatları (Debulking)

-Rahim Ağzı Kanseri (Serviks) Ameliyatları (Radikal Histerektomi)

-Yumurtalık (Over) Kanseri Ameliyatları (Primer/İnterval Sitoredüktif Cerrahi)

-Karın Zarı Kanseri Ameliyatları

-Nüks Kanser Cerrahisi

-Total Pelvik Ekzenterasyon

-Rahim Duvarı Anormal Kalınlaşması (Endometrial Hiperplazi) Ameliyatları

-Radikal Vulvektomi ve İnguinal Lenfadenektomi

-Skinning Vulvektomi

Tümör Konseyi

Merkezimizde kadın organları kanserlerinin ameliyatlarının yanı sıra Jinekolojik-Onkoloji, Medikal Onkoloji (Kemoterapi Birimi), Radyasyon Onkolojisi, Radyoloji ve Patoloji birimlerinin doktorlarının bulunduğu “kanser konseyleri” yapılmaktadır. Bu sayede ameliyat öncesinde, ameliyat sonrasında veya tekrarlayan hastalık varlığında (nüks hastalık) kapsamlı multidisipliner yönetim sağlanması hedeflenmektedir. Kliniğimiz total pelvik ekzenterasyon ameliyatının yapıldığı sayılı merkezlerden olduğu için tarafımıza başvuran veya konsülte edilen ileri evre kanserler ve nüks vakalar tümör konseyinde detaylı araştırılıp incelendikten sonra opere edilmektedir.


İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi Jinekolojik Onkoloji kliniğinde alanında uzman doktor kadrolarından oluşmaktadır. Son teknoloji ile üretilmiş tıbbi cihaz ve ekipmanlar ile hastalarına en iyi hizmeti sunmaktadır.

İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi Jinekolojik Onkoloji Kliniğinde kaliteli hizmet anlayışı ve güler yüzlü çalışanlanlarıyla hastalara hizmet vermektedir.

Jinekolojik Onkoloji Polikliniği 08:00-12:00 ve 13:00-17:00 saatleri arasında Poliklinik hizmeti vermektedir. Poliklinik hizmetlerinde hastalara hekim seçme hakkı tanınmıştır.

ALO 182 hattını arayarak İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi Jinekolojik Onkoloji Uzmanlarından ve tarih seçiminden sonra randevunuzu oluşturabilirsiniz.

Hastalar müracaatlarını; Jinekolojik Onkoloji poliklinik sekreterlerine başvurarak ya da Sağlık Bakanlığı 182MHRS (https://mhrs.gov.tr/vatandas/#/) telefon hattını arayıp randevu alarak gerçekleştirebilirler. Yan dal polikliniklerinde MHRS randevu sistemi bulunmamaktadır. Hastalar bu branşlara ait müracaatlarını; ilgili poliklinik sekreterlerine başvurarak yapabilirler.

Müracaatlar, mutlaka hastaya ait kimlik bilgilerinin yer aldığı resmi ve resimli belge ile yapılmalıdır.
Hasta, “Hekim Seçme Hakkına” sahiptir. Hekim Aylık Çalışma Listeleri, tüm polikliniklerde ve ilgili web sayfasında bulunmaktadır.

Kuruma başvuran hastalara hizmete erişimi kolaylaştırmak amacıyla görevlendiril­miş Karşılama, Danışma ve Yönlendirme Personelleri yardımcı olmaktadır.


İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi Jinekolojik Onkoloji Polikliniği İletişim Bilgileri & Adres


🏥Adres:

Kaptan Paşa Mah. Darülaceze Cad. No:27 34384 Şişli/İstanbul


☎️ İletişim:

0212 314 55 55


📧 E-Posta
:

Bir önceki yazımız olan İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Doktorları başlıklı makalemizde İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Doktorları, İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Polikliniği Doktor Kadrosu ve İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Polikliniği Hakkında hakkında bilgiler verilmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir