Ankara Bilkent Şehir Hastanesi
Ankara Bilkent Şehir Hastanesi

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Göğüs Hastalıkları Doktorları

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Göğüs Hastalıkları Doktorları

Güncellenme Tarihi: 09.08.2023


Göğüs Hastalıkları Hakkında Bilmeniz Gerekenler


Göğüs hastalıkları, solunum sistemi ve göğüs boşluğunda ortaya çıkan hastalıkları kapsar. Solunum sistemi, solunum yolları, akciğerler, göğüs duvarı ve diyafram gibi yapıları içerir. Göğüs hastalıkları çeşitli semptomlara, solunum zorluğuna ve diğer sağlık sorunlarına yol açabilir. İşte bazı yaygın göğüs hastalıkları:

  1. Astım: Astım, solunum yollarının iltihaplanması ve daralmasıyla karakterize bir kronik solunum hastalığıdır. Astım semptomları arasında nefes darlığı, öksürük, hırıltılı solunum ve göğüste sıkışma hissi bulunur. Astım atakları, tetikleyicilere (alerjenler, egzersiz, soğuk hava vb.) maruz kaldığında ortaya çıkabilir. Astım tedavisi genellikle bronkodilatörler ve kortikosteroidler gibi ilaçlar kullanılarak semptomların kontrol altına alınmasını amaçlar.
  2. Kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH): KOAH, ilerleyici bir akciğer hastalığıdır ve genellikle sigara içimiyle ilişkilidir. KOAH, kronik bronşit ve amfizemden oluşan bir kombinasyonu ifade eder. Semptomları arasında nefes darlığı, öksürük, balgam üretimi ve göğüste sıkışma hissi bulunur. Sigarayı bırakmak, ilaç tedavisi ve solunum egzersizleri, KOAH yönetiminde önemli rol oynar.
  3. Akciğer kanseri: Akciğer kanseri, akciğerlerde kontrolsüz hücre büyümesi ve tümör oluşumuyla karakterize olan bir kanser türüdür. Sigara içimi, en yaygın risk faktörüdür. Akciğer kanseri, nefes darlığı, öksürük, göğüs ağrısı, kan tükürme ve kilo kaybı gibi belirtilere yol açabilir. Tedavi seçenekleri arasında cerrahi müdahale, kemoterapi, radyoterapi ve hedefe yönelik tedaviler bulunur.
  4. Pnömoni: Pnömoni, akciğerlerin enfeksiyonudur ve genellikle bakteri, virüs veya mantarlar tarafından oluşturulan bir enfeksiyon sonucu gelişir. Semptomları arasında ateş, öksürük, balgam üretimi, göğüs ağrısı ve nefes darlığı bulunur. Tedavi, altta yatan enfeksiyona bağlı olarak antibiyotikler, antiviral ilaçlar veya diğer ilaçlar içerebilir.
  5. Pulmoner emboli: Pulmoner emboli, akciğer arterlerinde bir pıhtının tıkanması sonucu oluşan bir durumdur. Genellikle derin ven trombozu (DVT) adı verilen bir durumun komplikasyonu olarak ortaya çıkar. Semptomları arasında ani başlayan nefes darlığı, göğüs ağrısı, çarpıntı ve bayılma hissi bulunur. Tedavi, pıhtıyı çözmek veya engellemek için antikoagülan ilaçlar ve bazen cerrahi müdahale gerektirebilir.

Bu sadece bazı örnekler olup, göğüs hastalıkları oldukça geniş bir yelpazeyi kapsar. Göğüs hastalıklarıyla ilgili tanı ve tedaviyi göğüs hastalıkları uzmanları veya pulmonologlar sağlar. Erken teşhis, tedavi ve düzenli takip önemlidir ve solunum sistemi sağlığını korumak için sigara içiminden kaçınılması, sağlıklı yaşam tarzı alışkanlıklarının benimsenmesi ve uygun aşıların yapılması önerilir.


Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Göğüs Hastalıkları Polikliniği Hakkında

Bölüm Hakkında Genel Bilgi :

Ankara Şehir Hastanesi Göğüs Hastalıkları Kliniği, 7 Şubat 2019’da açılmıştır. Üç Profesör, 2 doçent ve 1 Başasistan Doktor olmak üzere 6 hekim eğitim kadrosunu oluşturmaktadır. 12 uzman hekim ve 6 asistan ile klinik işleyiş yürütülmektedir. Göğüs Hastalıkları kliniği 32 yataklı yatan hasta bölümü, 16 yataklı 2. Basamak Yoğun Bakım olmak üzere toplam 48 yatakla hizmet vermektedir.Hem Kalp Damar Hastanesinde hem de diğer hastane bloklarında poliklinik ve konsültasyon polikliniği hizmetleri verilmektedir. Ayrıca “Sigara Bırakma Ünitesi”, “Bronkoskopi ve EBUS ünitesi” ve Alerji için prick “cilt testlerinin” yapıldığı bir ünite ve “Solunumsal Fizyoterapi Ünitesi” de bulunmaktadır. Rutin poliklinik hizmetleri yanı sıra “İnterstsiyel Akciğer Hastalıkları” , “Pulmoner Emboli ve Pulmoner Hipertansiyon”, “Astım-KOAH” poliklinikleri şeklinde özellikli polikliniklerde de ilgili hastalıklar takip edilmektedir. Hastaların solunum cihazlarını ve ilaçlarını kullanırken yaşadıkları sorunları ortadan kaldırmak için “İnhaler Eğitimi” ilgili hemşireler tarafından yapılmaktadır.“PPD testi” işlemleri de eğitimli hemşireler tarafından poliklinik ünitesinde verilen hizmetlerdendir.


Tanı ve Tedavisi Yapılan Hastalıklar:

Göğüs Hastalıkları Kliniğinde branşla ilgili tüm hastalıkların takip ve tedavisi yapılmaktadır. Pulmoner Tromboemboli alanında çok deneyimli bir ekip ile hastalar tedavi edilmekte, klinik aciliyet durumlarında trombolitik tedavi ve gerekli durumlarda da katater eşliğinde, girişimsel radyoloji kliniği ile beraber trombolitik tedavi uygulanabilmektedir. Pulmoner Hipertansiyon olguları multidisipliner konsey tarafından değerlendirilerek gerekli takip ve tedavileri yapılmaktadır.

Astım ve KOAH hastalarının poliklinik takiplerinde, sigara içen olgular sigara bırakma ünitesine yönlendirmektedir. Dirençli astım olguları Alerji ve İmmünoloji Ünitesinde araştırılmaktadır. Olguların her kontrolde inhaler tekniği değerlendirilip gerekli eğitimler verilmektedir. Ayrıca Astım’da alerjenler ve risk faktörlerinden korunmaya yönelik broşürler ve bilgilendirme eğitimi yapılmaktadır. KOAH’lı olgularda da evrelerine göre inhaler tedavileri düzenlenmekte, sigara içenlere sigara bıraktırılmaktadır. Ülkemizde çok az hastanede uygulanmakta olan “inhaler ilaç kullanma teknik eğitimi” reçete yazılan tüm olgulara eğitim hemşiresi tarafından her poliklinik başvurusunda yapılmaktadır. Atopisi olduğu düşünülen olgulara alerjik cilt testi (prick testi) de bu alanda eğitimli hemşireler tarafınca doktor gözetiminde yapılmaktadır.
Sistemik hastalıkların akciğer tutulumu, ilaca bağlı akciğer hastalıkları gibi olguları da izlemektedir.

Ayrıca sigara bırakma ünitesi haftanın her günü, tüm gün boyunca hizmet vermektedir. Uzman düzeyinde olgular değerlendirilmekte, tedavi ve takipleri planlanmaktadır. Gerekli hastalar Psikiyatri Ana bilim dalı ile birlikte izlenmektedirler. Sigara Bırakma Ünitesi Hemşiresi periyodik olarak hastaları telefon ile arayarak hastalara motivasyon ve davranış terapi önerilerinde bulunmaktadır.
KOAH, Bronşektazi, Kifoskolyoz gibi restrüktif hastalığı olan olgulara poliklinikte ayrıntılı bir klinik, laboratuvar ve radyolojik değerlendirme yapılmaktadır. Daha sonra solunum fizyoterapisine uygun olgular, kardiyoloji hekimi tarafından ekokardiyografi ile kardiyak rezervleri açısından araştırılmaktadır. Egzersiz kapasiteleri yeni kurulan fizyoterapi ünitemizde artan hızda mekik yürüme testi (shuttle) ile değerlendirildikten sonra solunum fizyoterpilerine başlanmaktadır. Haftada iki gün süre ile 2 aylık ayaktan fizyoterapi programına dahil edilmektedirler.


Klinik hangi hastalıklara bakar? :

Göğüs Hastalıkları uzmanlarının tedavi ettiği başlıca hastalıklar olan, KOAH, Astım, Pnömoni, Pulmoner EmboliPulmoner Hipertansiyon, Akciğer Kanseri, Tüberküloz, İnterstsiyel Akciğer Hastalıkları ve nadir görülen akciğer hastalıklar olmak üzere tüm hastalıklara Göğüs Hastalıkları Kliniğinde tanı konulmakta ve tedavi edilmektedir.


Özellikli İşlemler:

Göğüs Hastalıkları Kliniğinde akciğer kanseri tanısı ve diğer bazı hastalıklar için bronkoskopik yöntemler uygulanmaktadır. Uygun olgulara elektrokoter ile işlem yapılabilmektedir. Ayrıca bronkoskopik olarak yabancı cisim çıkarılabilmektedir. 2011 yılından beri uygulayarak deneyim kazanmış uzman hekimlerce yürütülen Endobronşiyal ultrasonografi (EBUS) ünitesi bulunmaktadır. Göğüs Hastalıkları bünyesinde 2 adet Bronkoskopi ve 2 adet (EBUS) ünitesi olup, eş zamanlı 2 bronkoskopik işlem yapılabilmektedir. Bronkoskopi uygulaması gereken diğer kulelerdeki yoğun bakımlara da hizmet verilmektedir. EBUS yapılacak hastalar preoperatif izlem alanına alınıp hazırlıkları yapıldıktan sonra, EBUS ünitesine alınmakta ve işlem anestezi uzmanı tarafından sedasyon uygulanarak yapılmaktadır. Özellikle bronkoskopi ile tanı konulamayan hastalara ülkemizde sayılı merkezlerde yapılabilen EBUS işlemi, hastanemizde yapılabilmektedir. EBUS yöntemi ile akciğer ve akciğer dışı kanser düşünülen olgularda, ameliyata gerek kalmaksızın tanı koyulabilmektedir. Nedeni açıklanamayan lenfadenopati varlığında benign ve malign etiyolojilere yönelik noninvaziv yöntemle tanı koyulabilmektedir. Ayrıca malign tanı ile takip edilen olgularda nüks ve evreleme açısından da EBUS işleminden faydalanılmaktadır.

Göğüs Hastalıkları Kliniğinde bir adet Ultrasonografi cihazı olup, torasentez işlemleri için ve gerekli durumlarda da Eko kardiyografi olarak kullanılmaktadır.

Klinik bünyesinde 16 yataklı 2. Basamak yoğun bakım hizmeti verilmektedir. Yoğun bakımda; 2 asistan, bir uzman hekim ve 1 profesör yönetiminde hasta takip etmekte ve eğitim almaktadırlar. Bir adet solunumsal, bir adet temas izolasyon odası mevcut olup gerekli durumlarda 3. Basamak düzeyinde yoğun bakım takibi yapılabilmektedir.


Bölüme Bağlı Üniteler:

1-Göğüs Hastalıkları Yoğun Bakım Ünitesi

2-Göğüs Hastalıkları Bronkoskopi ve Endobronşiyal Ultrasonografi (EBUS Ünitesi)

3- Göğüs Hastalıkları Sigara Bırakma Ünitesi

4-Göğüs Hastalıkları Fizyoterapi Ünitesi

5-Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı /Alerjik Hastalıklar Bilim Dalı


Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Göğüs Hastalıkları kliniğinde alanında uzman doktor kadrolarından oluşmaktadır. Son teknoloji ile üretilmiş tıbbi cihaz ve ekipmanlar ile hastalarına en iyi hizmeti sunmaktadır.

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Göğüs Hastalıkları Kliniğinde kaliteli hizmet anlayışı ve güler yüzlü çalışanlanlarıyla hastalara hizmet vermektedir.

Göğüs Hastalıkları Polikliniği 08:00-12:00 ve 13:00-17:00 saatleri arasında Poliklinik hizmeti vermektedir. Poliklinik hizmetlerinde hastalara hekim seçme hakkı tanınmıştır.

ALO 182 hattını arayarak Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanlarından ve tarih seçiminden sonra randevunuzu oluşturabilirsiniz.

Hastalar müracaatlarını; Göğüs Hastalıkları poliklinik sekreterlerine başvurarak ya da Sağlık Bakanlığı 182MHRS (https://mhrs.gov.tr/vatandas/#/) telefon hattını arayıp randevu alarak gerçekleştirebilirler. Yan dal polikliniklerinde MHRS randevu sistemi bulunmamaktadır. Hastalar bu branşlara ait müracaatlarını; ilgili poliklinik sekreterlerine başvurarak yapabilirler.

Müracaatlar, mutlaka hastaya ait kimlik bilgilerinin yer aldığı resmi ve resimli belge ile yapılmalıdır.
Hasta, “Hekim Seçme Hakkına” sahiptir. Hekim Aylık Çalışma Listeleri, tüm polikliniklerde ve ilgili web sayfasında bulunmaktadır.

Kuruma başvuran hastalara hizmete erişimi kolaylaştırmak amacıyla görevlendiril­miş Karşılama, Danışma ve Yönlendirme Personelleri yardımcı olmaktadır.


Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Göğüs Hastalıkları Polikliniği İletişim Bilgileri & Adres


🏥Adres:

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Üniversiteler Mahallesi 1604. Cadde No: 9 Bilkent/Çankaya/ANKARA


☎️ İletişim:

0 312 552 60 00


📧 E-Posta
:

[email protected]

Bir önceki yazımız olan Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Gastroenteroloji Cerrahisi Doktorları başlıklı makalemizde Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Gastroenteroloji Cerrahisi Doktorları, Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Gastroenteroloji Cerrahisi Polikliniği Doktor Kadrosu ve Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Gastroenteroloji Cerrahisi Polikliniği Hakkında hakkında bilgiler verilmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir