Ankara Etlik Şehir Hastanesi
Ankara Etlik Şehir Hastanesi

Ankara Etlik Şehir Hastanesi Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi Doktorları

Ankara Etlik Şehir Hastanesi Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi Doktorları

Güncellenme Tarihi: 23.07.2023


Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi Hastalıkları Hakkında Bilmeniz Gerekenler


Çocuk kalp ve damar cerrahisi, doğumsal kalp hastalıkları veya edinilmiş kalp problemlerinin cerrahi müdahale ile tedavi edilmesini kapsayan bir alandır. Bu cerrahi prosedürler, çocuklarda kalp ve damar sağlığını düzeltmek veya iyileştirmek amacıyla gerçekleştirilir. İşte çocuk kalp ve damar cerrahisi hakkında bazı temel bilgiler:

 1. Doğumsal Kalp Hastalıkları Cerrahisi: Doğuştan gelen kalp anomalilerini düzeltmek için cerrahi müdahale gerekebilir. Örneğin, ventriküler septal defekt (VSD) veya atriyal septal defekt (ASD) gibi deliklerin kapatılması, Fallot tetralojisi gibi kompleks anomalilerin düzeltilmesi veya transpozisyon gibi büyük arterlerin yer değiştirmesi durumunda revaskülarizasyon işlemleri yapılabilir.
 2. Kalp Kapak Cerrahisi: Doğumsal veya edinilmiş kalp kapak hastalıkları çocuklarda da görülebilir. Hasarlı veya daralmış kapakların onarılması veya değiştirilmesi amacıyla kapak cerrahisi uygulanabilir. Bu, pulmoner, mitral veya aort kapaklar gibi çeşitli kalp kapaklarını içerebilir.
 3. Koroner Arter Cerrahisi: Çocuklarda nadir olsa da, bazı durumlarda koroner arterlerde anormallikler veya tıkanıklıklar olabilir. Bu durumlarda, koroner arter bypass cerrahisi veya diğer revaskülarizasyon prosedürleri uygulanabilir.
 4. Damar Cerrahisi: Çocuklarda damar anomalileri, özellikle arteriyovenöz malformasyonlar veya anevrizmalar gibi durumlar cerrahi müdahale gerektirebilir. Damar cerrahisi, anormal damarları düzeltmek veya yerine koymak amacıyla gerçekleştirilir.

Çocuk kalp ve damar cerrahisi, uzman bir çocuk kardiyak cerrah tarafından gerçekleştirilir. Bu cerrahlar, özel eğitim almış ve çocukların özel cerrahi ihtiyaçlarını karşılamak için uzmanlaşmıştır. Çocuk cerrahisi genellikle minimal invaziv tekniklerle gerçekleştirilir, bu da daha küçük kesiler, daha hızlı iyileşme süreci ve daha az komplikasyon anlamına gelebilir.

Ancak, her durum için cerrahi gerekmeyebilir. Bazı çocuklarda ilaç tedavisi veya kateter tabanlı girişimsel prosedürler yeterli olabilir. Cerrahi seçeneği, çocuğun spesifik durumuna, hastalığın ciddiyetine ve cerrahi ekibin değerlendirmesine bağlı olarak belirlenir.

Çocuğunuzda kalp veya damar sorunları olduğunu düşünüyorsanız, bir çocuk kardiyolog veya çocuk kalp ve damar cerrahı ile görüşmek önemlidir. Bu uzmanlar, durumu değerlendirecek, doğru teşhis koyacak ve uygun tedavi seçeneklerini sunacaktır.


Ankara Etlik Şehir Hastanesi Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi Polikliniği Hakkında

Kliniğimizde iki eğitim görevlisi, üç uzman hekim, , olmak üzere yandal eğitimini tamamlamış beş cerrah görev yapmaktadır. Ameliyathanemizde, pediyatrik kalp cerrahisinde özelleşmiş anestezi uzmanları ve teknisyenleri, dokuz tane ameliyat hemşiresi, beş tane pediyatrik kalp cerrahisinde uzmanlaşmış perfüzyonist görev yapmaktadır. Ayrıca kliniğimize düzenli olarak yandal asistanı alınarak çocuk kalp ve damar cerrahisi uzmanı yetişitirilmektedir. Şu an bir tane kalp ve damar cerrahisi uzmanı konjenital kalp cerrahiasi eğitimine devam etmektedir.

Kliniğimizin üç tane ameliyat odası, 16 tane yoğun bakım ünitesi yatağı, 16 tane servis yatağı mevcuttur. Aynı anda üç açık kalp ameliyatı uygulanabilmektedir.

Etlik Şehir Hastanesi Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, teknik ekipman, donanım olarak en güncel ve ileri klinik altyapıya sahip olacak şekilde 1 Ekim 2022’de kurulmuştur. Hastalarımız, tek kişilik odalarda takip edilerek tüm bakımları alanında tecrübeli hekim ve hemşireler tarafından titizlikle yapılmaktadır. Dünya literatürüne uygun ve güncel olarak tüm ameliyatlar başarı ile uygulanabilmektedir.

Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisinde Tedavi Edilen Hastalıklar Nelerdir?

Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisinde yenidoğan bebekten 18 yaşına kadar çocukların kalp damar hastalıklarının cerrahi tedavisi gerçekleştirilir. Ayrıca konjenital kalp hastalığı nedeni ile takip edilen 18 yaş üzeri hastaların da tedavisi kliniğimizce yapılmaktadır. Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisinde tedavi edilen hastalıkların en sık karşılaşılanları şöyle sıralanabilir:

 • Hipoplastik Sol Kalp Sendromu: Hipoplastik sol kalp sendromunda kalbin sol tarafında bulunan yapılarda gelişme geriliği mevcut olur. Erken teşhis önemlidir, hastalığın tedavisi ise aşamalı olarak belirli aralıklarla cerrahi operasyonlar gerektirir.
 • Büyük Arter Transpozisyonu: Sağlıklı bir kalpte, aorta (vücuda kan pompalayan damar) sol karıncıktan, pulmoner (akciğere kan pompalayan damar) ise sağ karıncıktan çıkmaktadır. Bu hasta grubunda ise kalpten çıkan ana damarlar ters çıkmaktadır. Deneyimli merkezlerde bu hasta grubuna arteriyel switch ameliyatı uygulanır.
 • Tek ventrikül Fizyolojisi : Normal bir kalpte iki kulakçık ve iki karıncık mevcuttur. Akciğerlere kirli kanın iletimini sağ karıncık, vücuda temiz kanın iletimini sol karıncık yapar. Bu hasta grubunda ise, sağ ya da sol karıncık yeterince gelişmemiştir. Bu hastaların kilosuna ve büyüklüğüne göre basamaklı ve çok çeşitli operasyon prosedürleri uygulanır.
 • Mavi Bebek Hastalığı: Mavi/mor bebek hastalığı olarak bilinen hastalıklar kirli kan ile temiz kanın çeşitli sebepler ile karışması sonucu ortaya çıkan siyanoz (kan oksijen seviyesinin düşüklüğü) durumudur. En sık görülen siyanotik kalp hastalıklarından biri Fallot Tetralojisidir. Ekokardiyografi ile tanısı konulan fallot tetralojisi tedavisi ise cerrahi operasyon gerektirir.
 • Ventriküler ve Atrioventriküler Septal Defekt: Ventriküler septal defekt ve Atrioventriküler septal defekt görülen bebeklerde kalbin duvarları arasında delik vardır. Genellikle üfürüm ile fark edilen hastalığın kesin tanısı, ekokardiyografi ve gerek duyulursa anjiyografi ile konulur. Deliğin büyüklüğüne göre tedavi uygulanacağı için orta ve büyük kabul edilen delikler cerrahi operasyon gerektirir.
 • Trunkus Arteriozus: Kalpten sadece tek bir büyük damar çıkması durumu trunkus arteriozus hastalığıdır. Hastalığın beraberinde ventriküler septal defekt de görülür. Bebeğin sağlığı için erken dönemde cerrahi tedavi gerektiren hastalıklardan biridir.
 • Pulmoner ve Triküspit Atrezisi: Pulmoner atrezi ve Triküspit atrezisi kalbin kapakçıklarında görülen problem sonucu oluşan hastalıklardır. İki hastalığın da çeşitli cerrahi yöntemler ile tedavisi mümkündür.
 • Aort Koarktasyonu: Aort damarında görülen daralma aort koarktasyonu olarak adlandırılır. Aort koarktasyonu cerrahi ya da girişimsel yolla tedavisi gerçekleştirilebilen bir hastalıktır.
 • Patent Duktus Arteriyozus: Anne karınındaki bebklerin intrauterin dönemde gerekli kan karışımı duktus arteriyozus adı verilen bir kanal tarafından sağlanır. Patent Duktus Arteriyozus hastalığında akciğer damarı ile aort damarı arasında kan geçişi doğum sonrasında da devam eder. Cerrahi operasyon ile aradaki geçiş kapatılarak tedavisi gerçekleştirilebilir.
 • Ekstrakorporeal Membran Oksijenasyonu (ECMO): Çocuk yoğun bakım ve yenidoğan yoğun bakım ünitesinde sepsis, ARDS gibi akciğer ve kalp yetmeliğine sebep olan durumlarda, kalp ve akciğerin görevini geçici süre devam ettirmek ve hastaya iyileşme fırsatı sunmak üzere kurulan sistemdir. Yoğun bakım uzmanları ile multidisipliner yaklaşımla bu sistem hastanemizde uygulanmaktadır.

Ankara Etlik Şehir Hastanesi Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi kliniğinde alanında uzman doktor kadrolarından oluşmaktadır. Son teknoloji ile üretilmiş tıbbi cihaz ve ekipmanlar ile hastalarına en iyi hizmeti sunmaktadır.

Ankara Etlik Şehir Hastanesi Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniğinde kaliteli hizmet anlayışı ve güler yüzlü çalışanlanlarıyla hastalara hizmet vermektedir.

Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi Polikliniği 08:00-12:00 ve 13:00-17:00 saatleri arasında Poliklinik hizmeti vermektedir. Poliklinik hizmetlerinde hastalara hekim seçme hakkı tanınmıştır.

ALO 182 hattını arayarak Ankara Etlik Şehir Hastanesi Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanlarından ve tarih seçiminden sonra randevunuzu oluşturabilirsiniz.

Hastalar müracaatlarını; Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi poliklinik sekreterlerine başvurarak ya da Sağlık Bakanlığı 182MHRS (https://mhrs.gov.tr/vatandas/#/) telefon hattını arayıp randevu alarak gerçekleştirebilirler. Yan dal polikliniklerinde MHRS randevu sistemi bulunmamaktadır. Hastalar bu branşlara ait müracaatlarını; ilgili poliklinik sekreterlerine başvurarak yapabilirler.

Müracaatlar, mutlaka hastaya ait kimlik bilgilerinin yer aldığı resmi ve resimli belge ile yapılmalıdır.
Hasta, “Hekim Seçme Hakkına” sahiptir. Hekim Aylık Çalışma Listeleri, tüm polikliniklerde ve ilgili web sayfasında bulunmaktadır.

Kuruma başvuran hastalara hizmete erişimi kolaylaştırmak amacıyla görevlendiril­miş Karşılama, Danışma ve Yönlendirme Personelleri yardımcı olmaktadır.


Ankara Etlik Şehir Hastanesi Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi Polikliniği İletişim Bilgileri & Adres


🏥Adres:

Varlık Mahallesi, Halil Sezai Erkut Caddesi Yenimahalle / Ankara


☎️ İletişim:

0312 797 00 00


📧 E-Posta
:

[email protected]

Bir önceki yazımız olan Ankara Etlik Şehir Hastanesi Çocuk Kardiyoloji Doktorları başlıklı makalemizde Ankara Etlik Şehir Hastanesi Çocuk Kardiyoloji Doktorları, Ankara Etlik Şehir Hastanesi Çocuk Kardiyoloji Polikliniği Doktor Kadrosu ve Ankara Etlik Şehir Hastanesi Çocuk Kardiyoloji Polikliniği Hakkında hakkında bilgiler verilmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir