• Bursa Şehir Hastanesi Üroloji Doktorları
    Bursa Şehir Hastanesi,  HASTANELER,  Uncategorized

    Bursa Şehir Hastanesi Üroloji Doktorları

    Bursa Şehir Hastanesi Üroloji Doktorları 5 doçent doktor ve 8 operatör doktor ile klinik hizmetlerini sürdürmektedir. Üroloji hastalıklarının tedavileri son teknolojik cihazlar ve alanında uzman doktor kadrosu tarafından gerçekleştirilmektedir. Üroloji Nedir? Üroloji kadın ve erkek üreme organları ve idrar yolları ilgili hastalıkların tanı, teşhis ve tedavilerinin yapıldığı bir tıp bilimidir. Üroloji Böbrekler, mesane, üreterler, üretra, penis, testisler, skrotum ve prostat bezi gibi organlara ilişkin görülen tüm hastalıkların tanı ve tedavi sürecini incelemektedir. Gerek idrar yollarındaki enfeksiyon gerekse de üriner sisteme ait cerrahi işlemler Üroloji bölüm doktorlarınca yapılmaktadır. Üroloji Erkeklerde Neye Bakar? Kısırlık Böbrek hastalıkları Böbrek taşı Erken boşalma Testislerde ağrı İktidarsızlık İdrar yolu enfeksiyonları  Prostat bezi genişlemesi Böbrek, penis, testis,…