Konya Şehir Hastanesi
Konya Şehir Hastanesi

Konya Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Doktorları

Konya Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Doktorları

Güncellenme Tarihi: 19.06.2023


Enfeksiyon Hastalıkları Hakkında Bilmeniz Gerekenler


Enfeksiyon hastalıkları, mikroorganizmaların (virüsler, bakteriler, mantarlar, parazitler) vücuda girmesi ve çoğalması sonucu oluşan hastalıklardır. Bu mikroorganizmalar, vücutta enfeksiyona neden olan patojenlerdir ve çeşitli yollarla yayılabilirler.

Enfeksiyon hastalıkları genellikle bulaşıcıdır, yani bir kişiden diğerine geçebilirler. Bu geçiş, havadan solunum yoluyla, temas yoluyla (örneğin, temas yoluyla bulaşan cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar), su veya gıda yoluyla veya vektörler aracılığıyla (örneğin, sivrisinekler aracılığıyla sıtma) olabilir.

Enfeksiyon hastalıklarının belirtileri ve şiddeti, mikroorganizmanın türüne, enfekte olan kişinin bağışıklık sisteminin durumuna ve diğer faktörlere bağlı olarak değişebilir. Bazı enfeksiyonlar hafif semptomlarla seyredebilirken, diğerleri ciddi ve hayati tehlike oluşturabilir.

Enfeksiyon hastalıklarının tedavisi, genellikle enfeksiyonun nedenini belirlemek ve uygun bir tedavi planı uygulamakla ilgilidir. Viral enfeksiyonlar genellikle antiviral ilaçlarla tedavi edilirken, bakteriyel enfeksiyonlar genellikle antibiyotiklerle tedavi edilir. Bazı durumlarda, semptomları hafifletmek veya enfeksiyonun yayılmasını önlemek için semptomatik tedaviler de uygulanabilir.

Enfeksiyon hastalıklarının önlenmesi, enfeksiyonların yayılmasını engellemeye yönelik önlemleri içerir. Bunlar arasında hijyen kurallarına uymak (ellerin sık sık yıkanması, öksürürken veya hapşırırken ağız ve burunun kapalı tutulması), aşılarla korunma, enfekte kişilerle yakın temasın sınırlanması ve bulaşıcı hastalıkların yayılma riski olan bölgelerden kaçınmak gibi önlemler yer alır.

Enfeksiyon hastalıkları geniş bir yelpazeyi kapsar ve örnekler arasında grip, soğuk algınlığı, zatürre, tüberküloz, sıtma, HIV/AIDS, hepatit, zika virüsü, kızıl, suçiçeği ve cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar bulunur. Bu hastalıkların her biri, etken mikroorganizmanın özelliklerine ve vücutta neden olduğu reaksiyonlara bağlı olarak farklı semptomlara ve tedavi yöntemlerine sahip olabilir.


Konya Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Polikliniği Hakkında

Tanı ve tedavisi yapılan hastalıklar:

Kliniğimizce bakteri, virüs, mantar ve parazitlerin neden olduğu klasik
enfeksiyon hastalıkları (menenjit, endokardit, tifo, enfeksiyöz ishaller, akut ve kronik hepatitler, üst
solunum yolu enfeksiyonları, komplike deri ve yumuşak doku enfeksiyonları, üriner sistem
enfeksiyonları, vb.), zoonotik hastalıklar (bruselloz, sıtma, tularemi, Kırım-Kongo kanamalı ateşi, vb.),
tüberküloz, HIV/AIDS, organ transplantasyonu ilişkili enfeksiyonlar, protez enfeksiyonları, nedeni
bilinmeyen ateş, hastane kaynaklı enfeksiyonlar gibi hastalıkların tanı, takip ve tedavileri yapılmaktadır.
Yoğun bakım üniteleri, transplantasyon, hematoloji, onkoloji, yanık ve kemik iliği nakil ünitesi gibi
özellikli birimlerin yanı sıra Şehir Hastanemizde yatmakta olan diğer hastalar günlük olarak konsültan
hekimlerimiz tarafından yapılan vizitlerle değerlendirilmekte, tetkik ve tedavileri takip eden ekip ile
birlikte yürütülmektedir. Ayaktan başvuran hastaların; kronik viral hastalıklar, konsültasyon, genel
enfeksiyon hastalıkları ve erişkin aşılama polikliniklerimizde takip-tedavileri yapılmaktadır. Kliniğimizin hekim
deneyimi ve hastanemiz laboratuvar donanımının üst düzeyde olması nedeniyle toplumda görülen
enfeksiyonlara kıyasla daha az görülen enfeksiyon hastalıklarına (HIV/AIDS, CMV enfeksiyonu vb) kısa
sürede tanı koyup tedaviye başlayabiliyor, hastanemizde diğer branşlarla birlikte bu hastalarımızın
ihtiyaçlarını (doğum, cerrahi girişim, görüntüleme vb) karşılayabiliyoruz.

Özellikli İşlemler:

Kliniğimiz bünyesinde bağışıklık sistemi eksikliği olan hastalarda (transplantasyon, kemik
iliği nakli, HIV/AIDS, hematoloji, onkoloji, immünsüpresif kullanımı olanlar, vb) gelişen enfeksiyonların tanı ve
tedavileri yapılmaktadır. Şehir Hastanemizde yapılan tüm özellikli girişimlerde, yoğun bakım üniteleri,
hemodiyaliz, yanık, kemik iliği, transplantasyon ünitesi gibi özellikli alanlarda yatan hastalarda hastane
enfeksiyonu gelişmemesi için gerekli düzenlemeler, takipler kliniğimizce yapılmaktadır. Enfeksiyon
hastalıklarını tanısal amaçlı olarak lomber ponksiyon, ultrasonografi eşliğinde girişimsel radyoloji birimi
tarafından karaciğer iğne biyopsisi işlemleri yapılabilmektedir. Kliniğimiz içerisinde bulunan mikrobiyoloji
laboratuvarında kliniğimizde yatmakta olan hastaların acil mikrobiyolojik tetkikleri arasında yer alan
hücre sayımı, basit tanısal boyama işlemleri yapılmaktadır.

Bölüme Bağlı Üniteler:
Kliniğimizde ve hastanemizde diğer bölümlerce takipli erişkin hastaların profilaksi
yönünden değerlendirilmesi ve bağışıklama hizmetleri erişkin aşılama merkezimizde yapılmaktadır.
Enfeksiyon Kontrol Komitesi (EKK), hastane enfeksiyonlarının sürveyansı yanı sıra hastane genelinde
temizlik ve dezenfeksiyon hizmetleri ve hastanemizde enfeksiyon kontrol uygulamalarının denetimi,
sağlık hizmeti ilişkili enfeksiyonların önlenmesi ile ilgili eğitimlerin verilmesi hizmetlerini yürütmektedir.
EKK’nin alt birimleri olarak “Antibiyotik kullanım ekibi” ve “Temizlik komitesi” görevlerini yapmaktadır.


Konya Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları kliniğinde alanında uzman doktor kadrolarından oluşmaktadır. Son teknoloji ile üretilmiş tıbbi cihaz ve ekipmanlar ile hastalarına en iyi hizmeti sunmaktadır.

Konya Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Kliniğinde kaliteli hizmet anlayışı ve güler yüzlü çalışanlanlarıyla hastalara hizmet vermektedir.

Enfeksiyon Hastalıkları Polikliniği 08:00-12:00 ve 13:00-17:00 saatleri arasında Poliklinik hizmeti vermektedir. Poliklinik hizmetlerinde hastalara hekim seçme hakkı tanınmıştır.

ALO 182 hattını arayarak Konya Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanlarından ve tarih seçiminden sonra randevunuzu oluşturabilirsiniz.

Hastalar müracaatlarını; Enfeksiyon Hastalıkları poliklinik sekreterlerine başvurarak ya da Sağlık Bakanlığı 182MHRS (https://mhrs.gov.tr/vatandas/#/) telefon hattını arayıp randevu alarak gerçekleştirebilirler. Yan dal polikliniklerinde MHRS randevu sistemi bulunmamaktadır. Hastalar bu branşlara ait müracaatlarını; ilgili poliklinik sekreterlerine başvurarak yapabilirler.

Müracaatlar, mutlaka hastaya ait kimlik bilgilerinin yer aldığı resmi ve resimli belge ile yapılmalıdır.
Hasta, “Hekim Seçme Hakkına” sahiptir. Hekim Aylık Çalışma Listeleri, tüm polikliniklerde ve ilgili web sayfasında bulunmaktadır.

Kuruma başvuran hastalara hizmete erişimi kolaylaştırmak amacıyla görevlendiril­miş Karşılama, Danışma ve Yönlendirme Personelleri yardımcı olmaktadır.


Konya Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Polikliniği İletişim Bilgileri & Adres


🏥Adres:

Akabe Mah. Adana Çevre Yolu Cad. No:135 42020 Karatay / KONYA


☎️ İletişim:

0 (332) 310 50 00


📧 E-Posta
:

[email protected]

Bir önceki yazımız olan Konya Şehir Hastanesi Nöroloji Doktorları başlıklı makalemizde Konya Şehir Hastanesi Nöroloji Doktorları, Konya Şehir Hastanesi Nöroloji Polikliniği Doktor Kadrosu ve Konya Şehir Hastanesi Nöroloji Polikliniği Hakkında hakkında bilgiler verilmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir