Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi
Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Göğüs Cerrahisi Doktorları

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Göğüs Cerrahisi Doktorları


Göğüs Cerrahisi Hastalıkları Hakkında Bilmeniz Gerekenler


Göğüs cerrahisi, göğüs boşluğu ve içerisindeki organlarla ilgilenen cerrahi bir uzmanlık alanıdır. Göğüs cerrahları, akciğerler, kalp, yemek borusu, göğüs duvarı, mediasten ve diyafram gibi yapılarla ilgili hastalıkların teşhisini ve tedavisini yaparlar. Göğüs cerrahisi aynı zamanda göğüs kitlelerinin çıkarılması, kötü huylu tümörlerin tedavisi, göğüs travmalarının cerrahi müdahalesi ve bazı göğüs duvarı anomalilerinin düzeltilmesi gibi prosedürleri de içerir.

İşte göğüs cerrahisi ile ilgili bazı önemli konular:

  1. Akciğer Cerrahisi: Akciğer kanseri, akciğer transplantasyonu, pnömotoraks (akciğerde hava birikimi), akciğer kistleri veya enfeksiyonları gibi akciğerle ilgili rahatsızlıkların cerrahi tedavisi göğüs cerrahları tarafından gerçekleştirilir. Akciğer cerrahisi, tümörün çıkarılması, segmentektomi (bölüm çıkarılması), lobektomi (lobe çıkarılması) veya pnömonektomi (bütün akciğerin çıkarılması) gibi çeşitli prosedürleri içerebilir.
  2. Kalp Cerrahisi: Kalp cerrahisi, kalp hastalıklarının cerrahi tedavisini kapsar. Bu hastalıklar arasında koroner arter bypass greftleme (CABG) ameliyatı, kalp kapakçığı tamiri veya değiştirme ameliyatı, kalp anevrizması onarımı ve konjenital kalp hastalıklarının düzeltilmesi yer alır. Kalp cerrahisi genellikle kalp-lung makinesi yardımıyla gerçekleştirilir.
  3. Mediastinal Cerrahi: Mediasten, göğüs boşluğunun ortasında yer alan ve kalp, büyük damarlar, yemek borusu, lenf bezleri ve diğer yapıları içeren bir bölgedir. Mediastinal cerrahi, mediastende yer alan tümörlerin çıkarılması, lenf nodu biyopsisi veya mediastinoskopi gibi prosedürleri içerebilir.
  4. Göğüs Duvarı Cerrahisi: Göğüs duvarı, kaburga kemikleri, sternum (göğüs kemiği) ve kasları içeren yapıdır. Göğüs duvarı cerrahisi, kırıkların düzeltilmesi, pectus excavatum veya pectus carinatum gibi doğuştan gelen göğüs duvarı anormalliklerinin düzeltilmesi veya göğüs duvarı tümörlerinin çıkarılması gibi prosedürleri içerir.

Göğüs cerrahisi, genellikle ileri teknolojiler ve minimal invaziv cerrahi teknikleri kullanılarak gerçekleştirilir. Bu, daha küçük kesiler, hızlı iyileşme süreci ve daha az komplikasyon ile sonuçlanabilir. Göğüs cerrahisi, multidisipliner bir yaklaşım gerektirir ve genellikle göğüs cerrahları, kardiyologlar, anestezi uzmanları ve diğer sağlık profesyonelleri ile işbirliği yapar.

Unutmayın ki, her hasta ve durum farklıdır. Göğüs cerrahisi ile ilgili tedavi seçenekleri ve prosedürler, hastanın spesifik durumuna ve ihtiyaçlarına bağlı olarak değişebilir. Göğüs cerrahisi ile ilgili daha detaylı bilgi için bir göğüs cerrahı veya thoracic cerrahi uzmanına danışmanız önemlidir.


Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Göğüs Cerrahisi Polikliniği Hakkında

Bölüm Hakkında Genel Bigi:
Göğüs Cerrahisi Kliniği, hastanemizin kuruluş tarihinden beri iki
klinikte toplam 48 servis yatağı ve 2 profesör öğretim üyesi, 2 doçent öğretim üyesi, 6 uzman
hekim ve 4 asistan hekim ile hizmet vermektedir. Kliniğimizde göğüs cerrahisini ilgilendiren tüm
hastalar için acil servis, poliklinik, yataklı servis, ameliyathane ve yoğun bakımlarda tüm tanı ve
tedavi hizmetleri en üst düzeyde yerine getirilmektedir. Bununla birlikte, Göğüs Cerrahisi Kliniği
olarak teorik ve pratik baz da öğrenci ve asistan eğitimi yapılmakta ve bilimsel gelişmeler ışığında
çalışmalarımız devam etmektedir.
Tanı ve tedavisi yapılan hastalıklar: Göğüs Cerrahisi, göğüs kafesinde ve göğüs boşluğu
içerisinde yer alan kalp, büyük damarlar ve meme hariç tüm organ ve dokuların hastalıklarıyla
ilgilenen cerrahi tıp dalıdır. Kliniğimizde tanı ve tedavisi yapılan hastalıklar;
Akciğer tümörleri
İyi huylu akciğer tümörleri
Akciğer kanserleri
Kanser dışı akciğer hastalıkları
Akciğerin doğumsal hastalıkları
Akciğer enfeksiyonları
Akciğerin kistik ve büllöz hastalıkları
Akciğerin interstisyel hastalıkları
Mediastenin cerrahi hastalıkları
Mediasten enfeksiyonları
Mediasten tümör ve kistleri
Nefes borusunun (Trakea) cerrahi hastalıkları
Trakea tümörleri
Trakea darlıkları
Trakeanın diğer hastalıkları
Göğüs duvarının cerrahi hastalıkları
Göğüs duvarının doğumsal şekil bozuklukları
Göğüs duvarı tümörleri
Göğüs duvarı enfeksiyonları
Akciğer zarının (Plevra) cerrahi hastalıkları,
Plevra tümörleri ve mezotelyoma
Plevral enfeksiyonlar
Pnömotoraks
Plevra effüzyonları
Diaframın cerrahi hastalıkları
Diyafram yükselmesi ve felci
Diyafram hernileri
Diyafram tümörleri
Özofagus (yemek borusu) tümörleri
Myastenia gravis
Bölgesel aşırı terleme ( Hiperhidroz)
Torasik çıkış (outlet) sendromu
Toraks travmaları
Klinik hangi hastalıklara bakar? : Kliniğimizde göğüs cerrahisini ilgilendiren tanısal ve tedavi
amaçlı tüm açık ve kapalı ameliyatlar ve girişimler başarıyla uygulanmaktadır. Kliniğimizde
yapılan ameliyatlar aşağıda listelenmiştir.
Tanısal amaçlı cerrahi işlemler
Bronkoskopi
Doku biyopsileri
Mediastinoskopi
Mediastinotomi
Videotorakoskopi yardımlı cerrahi (VATS)
Minimal invazif ve robotik cerrahi işlemler
Videotorakoskopik cerrahi
Robotik cerrahi
Akciğer rezeksiyonları
Wedge rezeksiyonlar, Segmentektomi/ lobektomi/bilobektomi
Pnömonektomi/ Ekstraplevral pnömonektomi
Sleeve rezeksiyonlar ve bronkoplastik işlemler
Akciğer metastazektomileri / İzole akciğer perfüzyonu
Mezotelyoma , malign plevral ve perikardiyal effüzyon cerrahisi
Torasentez / göğüs tüpü drenajı / kalıcı torasik kateter yerleştirilmesi
Perikard drenajı / VATS plevral pencere açılması
Plörodezi
Plevrektomi / dekortikasyon
Ekstraplevral pnömonektomi
Hipertermik intratorasik kemoterapi (HITOC)
Diğer torasik kanser, tümör ve kistlerinin cerrahi olarak çıkarılması
Timomanın cerrahi olarak çıkarılması
Video yardımlı cerrahi ile ve robotik timektomi
Göğüs duvarı rezeksiyonu ve rekonstrüksiyonu
Nefes borusu (trakea) cerrahisi
Trakeostomi
Trakeal rezeksiyon ve rekonstrüksiyonu
Sleeve trakeoplasti
Trakeal stent yerleştirme
Travmatik trakeal yırtıkların tamiri
Trekeo-özofajiyal fistüllerin tamiri
Trakeobronşiyomalazi ameliyatları
Akciğer nakli
Tek ve çift çift taraflı akciğer nakli
Kadaverik lober akciğer nakli
Canlı donörden akciğer nakli
Ex-Vivo akciğer perfüzyonu
Ekstrakorporal membran oksijenasyonu
Büllöz akciğer hastalıkları ve amfizem cerrahisi
Pnömotoraksın cerrahi tedavisi
Büllektomiler
Endobronşiyal valf / coil yerleştirilmesi
Akciğer hacim küçültme ameliyatı
Akciğer, plevra ve diğer toraks infeksiyonlarının cerrahisi tedavisi
Abse drenajı / debritmanı / eksizyonu
Pelvral ampiyemin kapalı ve açık drenajı
Dekortikasyon
Torakomiyoplastiler
Bronkoplevral fistül tamiri
Sternal ve kaburga osteomiyelit ameliyatı ve rekonstrüksiyonu
Sternoklavikuler eklem enfeksiyonu ameliyatı
Hidatik kist ameliyatları ( kistotomi ve kapitonaj )
Doğumsal bozuklukların düzeltilmesi ameliyatları
Pektus deformiteleri (Kunduracı ve güvercin göğsü) düzeltme ameliyatları
Pektus vacuum bell ve ortez uygulamaları
Diyafram ameliyatları
Diyafram plikasyonu
Diyafram fıtık ve yırtıklarının tamiri
Poröz diyafram tamiri
Aşırı terleme tedavisi
Medikal tedavi
Botoks injeksiyonu
İyontoforez
Torakal sempatektomi
Torasik çıkış sendromu ameliyatları
Aksiler veya servikal yaklaşım ile
Videotorakoskopik ve Robotik yaklaşım ile
Travma cerrahisi
Tüp torakostomi
Acil torakotomiler
Kaburga kırıklarının stabilizasyonu
Perikaldiyal drenaj / pencere
Ekstrakorporal yaşam desteği uygulamaları
ECMO (Ekstrakorporal membran oksijenasyonu)
ILA ( Interventional Lung Assist)

Özellikli İşlemler:
Robotik cerrahi işlemler
Videotorakoskopik cerrahi işlemler
Akciğer nakli ( Hazırlıkları devam etmektedir)
İleri evre kanserlerde genişletilmiş (extended) cerrahi
Geniş segment trakeal rezeksiyon ve rekonstrüksiyonlar


Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Göğüs Cerrahisi kliniğinde alanında uzman doktor kadrolarından oluşmaktadır. Son teknoloji ile üretilmiş tıbbi cihaz ve ekipmanlar ile hastalarına en iyi hizmeti sunmaktadır.

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Göğüs Cerrahisi Kliniğinde kaliteli hizmet anlayışı ve güler yüzlü çalışanlanlarıyla hastalara hizmet vermektedir.

Göğüs Cerrahisi Polikliniği 08:00-12:00 ve 13:00-17:00 saatleri arasında Poliklinik hizmeti vermektedir. Poliklinik hizmetlerinde hastalara hekim seçme hakkı tanınmıştır.

Klininik Asistan Hekimleri:
Dr. Mehmet Ali Ünal
Dr. Recep Tekin
Dr. Mücahit F. Özsaray
Dr. Muhammed Kertmen

ALO 182 hattını arayarak Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Göğüs Cerrahisi Uzmanlarından ve tarih seçiminden sonra randevunuzu oluşturabilirsiniz.

Hastalar müracaatlarını; Göğüs Cerrahisi poliklinik sekreterlerine başvurarak ya da Sağlık Bakanlığı 182MHRS (https://mhrs.gov.tr/vatandas/#/) telefon hattını arayıp randevu alarak gerçekleştirebilirler. Yan dal polikliniklerinde MHRS randevu sistemi bulunmamaktadır. Hastalar bu branşlara ait müracaatlarını; ilgili poliklinik sekreterlerine başvurarak yapabilirler.

Müracaatlar, mutlaka hastaya ait kimlik bilgilerinin yer aldığı resmi ve resimli belge ile yapılmalıdır.
Hasta, “Hekim Seçme Hakkına” sahiptir. Hekim Aylık Çalışma Listeleri, tüm polikliniklerde ve ilgili web sayfasında bulunmaktadır.

Kuruma başvuran hastalara hizmete erişimi kolaylaştırmak amacıyla görevlendiril­miş Karşılama, Danışma ve Yönlendirme Personelleri yardımcı olmaktadır.


Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Göğüs Cerrahisi Polikliniği İletişim Bilgileri & Adres


🏥Adres:

Başakşehir Mahallesi G-434 Caddesi No: 2L Başakşehir / İSTANBUL


☎️ İletişim:

+90 212 909 60 00


📧 E-Posta
:

[email protected]

Bir önceki yazımız olan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Göz Hastalıkları Doktorları başlıklı makalemizde Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Göz Hastalıkları Doktorları, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Göz Hastalıkları Polikliniği Doktor Kadrosu ve Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Göz Hastalıkları Polikliniği Hakkında hakkında bilgiler verilmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir