Ankara Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Doktorları
Ankara Şehir Hastanesi,  HASTANELER

Ankara Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Doktorları

Ankara Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Doktorları, 3 profesör doktor, 6 doçent doktor, 1 doktor öğretim üyesi ve 16 uzman doktor ile hastalarına hizmet sunmaktadır. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji hastalıklarının tanı, teşhis ve tedavi işlemleri son teknolojik cihazlar ve alanında uzman doktor kadrolarınca yapılmaktadır.

Ankara Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Doktorları
Ankara Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Doktorları

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Hakkında

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji bölümü vücudumuza zarar veren ve gözle görülmesi mümkün olmayacak kadar küçüklükte olan virüs, mantar, bakteri, küf ve maya gibi zararlı mikroorganizmaların neden olduğu hastalıkları ve bu hastalıkların teşhis ve tedavisi ile ilgilenir. Vücudumuza zarar veren virüs, mantar, bakteri, küf ve maya gibi zararlı mikroorganizmaları bazı durumlarda vücudumuz kendi üretebilmekte iken bazı durumlarda da vücudumuza bulaşma yoluyla da girebilirler.

Enfeksiyon Hastalıklarının Nedenleri

Bakteriler

Hemen hemen her yerde bulunabilen bu tek hücreli organizmalar (bakteriler) tedavileri genellikle antibakteriyel ilaçlar ile yapılmaktadır. İdrar yolu enfeksiyonları, boğaz ve tüberküloz hastalıklarının ana kaynağı da genellikle bakterilerdir.

Virüsler

Bakterilere nazaran daha küçük yapıda olan virüsler AIDS ve soğuk algınlığı gibi bir çok hastalığın ana kaynağıdır diyebiliriz. Bakterilerde ki tedavi yöntemi olan antibakteriyel ilaç tedavisi malesef Virüs tedavisinde geçerli değildir. Virüsler, kendi başlarına üreyemedikleri için vücuda girdiklerinde bulaştıkları hücreleri imha ederler ve yayılmaya başlarlar.

Mantarlar

Genellikle cilt üzerinde etkili olan mantar bazı durumlarda nadiren de olsa iç organlarda da görülebilmektedir. Mantar, genellikle saçlı bölge, el ve ayak tırnakları, kasık bölgesi ya da cilt yüzeyinde kendini kaşıntı ve sulu lezyonlarla birlikte göstermektedir. İç organlarda ise akciğer ve sinir sistemi üzerinde etkili olan mantar hızlı yayılan bir hastalık olmakla beraber bulaştığı alanı enfekte edebilme özelliği de vardır.

Parazitler

Parazitlerin kalıcı olmaları başka canlıları konak olarak kullanmaları ile mümkündür. Sivrisinek, solucan, kıl kurdu gibi küçük canlılarda görülebileceği gibi insan vücudunda da görülebilmektedir. Parazitlerin insan vücuduna hayvandan insana genellikle dışkı yoluyla geçer ve yorgunluk, kilo kaybı, ishal veya kemik ağrıları gibi belirtiler görülebilir.

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Hastalıkları

HastalıklarÜst Solunum Yolu Enfeksiyonları

 HastalıklarKırım – Kongo kanamalı ateşi

HastalıklarHIV

HastalıklarAIDS

HastalıklarAkut ve Kronik Hepatitler

HastalıklarYumuşak Deri Doku Enfeksiyonu

HastalıklarÜriner Sistem Enfeksiyonu

HastalıklarSıtma

HastalıklarProtez Enfeksiyonları

HastalıklarDeli Dana Hastalığı

HastalıklarDomuz Gribi

HastalıklarDizanteri

HastalıklarBeyin İltihabı

HastalıklarFrengi

HastalıklarGenital Siğiller

HastalıklarGrip

HastalıklarGrip Aşısı

HastalıklarGıda Zehirlenmesi

HastalıklarHPV Aşısı

HastalıklarKızıl Hastalığı

HastalıklarKuduz

HastalıklarLyme Hastalığı

HastalıklarSars Virüsü

HastalıklarMenejit

HastalıklarŞarbon

HastalıklarVeba

Ankara Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği

Ankara Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Ankara Numune Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniklerinin Eğitim Görevlileri ve Uzmanları ile Yüksek İhtisas Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanları bir araya gelmiştir. Ankara Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği Nöroloji – Ortopedi hastanesinin 8. kat ve 9. katlarında hizmet vermektedir.

Ankara Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği Özellikli İşlemler

Ankara Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniğinde karaciğer iğne biyopsisi, lomber ponksiyon gibi işlemler yapılmakta. Klinik içerisinde yer alan mikrobiyoloji laboratuvarında hücre sayımı işlemi de yapılmaktadır. Ankara Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniğinde hizmet veren Aşı Merkezinde kuduz riski bulunan hastalar profilaksi yönünden değerlendirilmektedir. Enfeksiyon Kontrol Komitesi (EKK) yoğun bakım ünitesi ve özellikli birimlerde (transplantasyon ünitesi, kemik iliği nakli ünitesi vb.) invaziv alet ilişkili enfeksiyonların ve çoklu ilaç dirençli patojenlerle gelişen enfeksiyonların sürveyansı hizmetleri de verilmektedir.

Ankara Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Doktorları


doctorProf. Dr. Hatice Rahmet Güner 

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Doktoru

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi

Bursa Şehir Hastanesi Acil Tıp Doktorları


doctorProf. Dr. Hürrem Bodur

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Doktoru

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi

Bursa Şehir Hastanesi Acil Tıp Doktorları


doctorProf. Dr. Esragül Akıncı 

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Doktoru

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi

Bursa Şehir Hastanesi Acil Tıp Doktorları


doctorDoç. Dr. Bircan Kayaaslan 

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Doktoru

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi

Bursa Şehir Hastanesi Acil Tıp Doktorları


doctorDoç. Dr. İmran Hasanoğlu  

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Doktoru

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi

Bursa Şehir Hastanesi Acil Tıp Doktorları


doctorDoç. Dr. Ayşe Kaya Kalem 

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Doktoru

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi

Bursa Şehir Hastanesi Acil Tıp Doktorları


doctorDoç. Dr. Ayşe Yasemin Tezer Tekçe 

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Doktoru

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi

Bursa Şehir Hastanesi Acil Tıp Doktorları


doctorDoç. Dr. Aliye Baştuğ 

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Doktoru

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi

Bursa Şehir Hastanesi Acil Tıp Doktorları


doctorDoç. Dr. Fatma Eser

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Doktoru

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi

Bursa Şehir Hastanesi Acil Tıp Doktorları


doctorDoç. Dr. Adalet Altınsoy

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Doktoru

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi

Bursa Şehir Hastanesi Acil Tıp DoktorlarıdoctorUzm. Dr. Yeşim Aybar Bilir

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Doktoru

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi

Bursa Şehir Hastanesi Acil Tıp DoktorlarıdoctorUzm. Dr. Müge Ayhan

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Doktoru

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi

Bursa Şehir Hastanesi Acil Tıp DoktorlarıdoctorUzm. Dr. Burcu Özdemir

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Doktoru

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi

Bursa Şehir Hastanesi Acil Tıp DoktorlarıdoctorUzm. Dr. Belgin Coşkun

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Doktoru

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi

Bursa Şehir Hastanesi Acil Tıp DoktorlarıdoctorUzm. Dr. Halide Aslaner

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Doktoru

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi

Bursa Şehir Hastanesi Acil Tıp DoktorlarıdoctorUzm. Dr. Sümeyye Kazancıoğlu

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Doktoru

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi

Bursa Şehir Hastanesi Acil Tıp DoktorlarıdoctorUzm. Dr. Yurdagül Albayrak

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Doktoru

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi

Bursa Şehir Hastanesi Acil Tıp DoktorlarıdoctorUzm. Dr. Dilek Karamanlıoğlu

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Doktoru

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi

Bursa Şehir Hastanesi Acil Tıp DoktorlarıdoctorUzm. Dr. Pınar Yürük Atasoy

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Doktoru

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi

Bursa Şehir Hastanesi Acil Tıp DoktorlarıdoctorUzm. Dr. Halime Araz

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Doktoru

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi

Bursa Şehir Hastanesi Acil Tıp DoktorlarıdoctorUzm. Dr. Serpil Ünlü

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Doktoru

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi

Bursa Şehir Hastanesi Acil Tıp DoktorlarıdoctorUzm. Dr. Ayşe But

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Doktoru

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi

Bursa Şehir Hastanesi Acil Tıp DoktorlarıdoctorUzm. Dr. İlkem Acar Kaya

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Doktoru

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi

Bursa Şehir Hastanesi Acil Tıp DoktorlarıdoctorUzm. Dr. Mehtap Oktar

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Doktoru

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi

Bursa Şehir Hastanesi Acil Tıp DoktorlarıdoctorUzm. Dr. Esen Özmen

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Doktoru

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi

Bursa Şehir Hastanesi Acil Tıp DoktorlarıdoctorUzm. Dr. Sevgi Pektaş

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Doktoru

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi

Bursa Şehir Hastanesi Acil Tıp Doktorları


Ankara Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Doktorları hakkında yapılan yorumları okuyabilir, Ankara Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Doktorları hakkında yorum ve görüşlerinizi bildirebilir ayrıca Ankara Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Doktorları listesinde bulunan doktorlardan seçiminizi yaptıktan sonra randevunuzu oluşturabilirsiniz.


Ankara Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümüne Nasıl Randevu Alırım

HastalıklarAnkara Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Doktorları isimlerinin altında bulunan RANDEVU AL butonuna tıklayarak MHRS sistemi üzerinden randevunuzu alabilir veya

HastalıklarHastanenin poliklinik katında bulunan kiosklardan ve sekreter kayıt masalarından sıra veya 182 MHRS sisteminden randevu alarak muayene olabilirsiniz.


Ankara Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği Nerede

Adres
Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Üniversiteler Mahallesi 1604. Cadde No: 9 Bilkent/Çankaya/ANKARA

Ankara Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği Telefon

Telefon
0 312 552 60 00

Bir önceki yazımız olan Ankara Şehir Hastanesi Endokrinoloji Doktorları başlıklı makalemizde Ankara Şehir Hastanesi Dermatoloji (Cildiye) Bölümüne Nasıl Randevu Alırım, Ankara Şehir Hastanesi Endokrinoloji Doktorları ve Ankara Şehir Hastanesi Endokrinoloji Kliniği hakkında bilgiler verilmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir